Aandeel in de SAM

Het nieuwe bestuur van de SAM maakt werk van de belofte die voor de zomer gedaan was omtrent de uitgifte van aandelen. Er is tijdens de vakantietijd eerst goed nagedacht over de voorwaarden. De aandelen zijn bedoeld voor het bevorderen van de motorsport in het algemeen en het verder ontwikkelen van de evenementen van de SAM in het bijzonder. Verscheidene mensen hebben er op voorhand al een besteld. Ze zijn nu in de coupures 50, 100 en 150 euro te bestellen via de website.

Voorwaarden 'Aandeel in de SAM'

Per 22 augustus 2017 geeft de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) aandelen uit. Een 'Aandeel in de SAM' is bedoeld voor het bevorderen van de motorsport in het algemeen en het verder ontwikkelen van de evenementen van de SAM in het bijzonder.

De volgende aandelen zijn beschikbaar: Goud (150 euro), Zilver (100 euro) en Brons (50 euro).

Eén of meer aandelen kunnen worden aangeschaft door dit formulier in te vullen en het bijbehorende bedrag over te maken naar Stichting Aanvullende Motorsport, rekeningnummer NL49RABO0315918764 (voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: RABONL2U), onder vermelding van 'Aandeel in de SAM GOUD, ZILVER, of BRONS', plus het gewenste aantal. De aandeelhouder ontvangt een bevestiging en één of meer aandeelcertificaten.

Het aandeel is risicodragend. Aandeelhouders hebben niet automatisch recht op terugbetaling van het desbetreffende bedrag. De actuele balans van SAM is het uitgangspunt voor de waarde van het aandeel. Stijgt de balanswaarde van de SAM in positieve zin, dan vermeerdert de waarde van het aandeel voor de helft van het percentage waardevermeerdering, met een maximum van 3%. Daalt de balanswaarde van de SAM, dan daalt het aandeel evenredig met het percentage waardevermindering. De SAM behoudt zich het recht voor om uitkering voor een nader aan te geven periode op te schorten. Een aandeel geeft geen recht op (deel)eigenaarschap van de naam of de bezittingen van de SAM.

Op zijn vroegst per 1 mei 2018 is het aandeel inwisselbaar. De aandeelhouder kan ervoor kiezen het ingelegde bedrag langer bij de SAM te laten berusten dan de genoemde datum. Om het aandeel in te wisselen stuurt hij of zij het aandeel na overleg met de penningmeester van de SAM per post naar de penningmeester, p/a C. de Weerdt, Hekkerdreef 58, 3832 JD Leusden. Zodra de penningmeester het aandeel terug in bezit heeft, volgt terugbetaling, conform het vermelde over uitbetaling, waardestijging- of daling zoals hiervoor uitgelegd.

De namen van de aandeelhouders zullen door de SAM niet in het openbaar vermeld worden, tenzij aandeelhouders zelf aangeven dat ze hier prijs op stellen.
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>