Bestuur over financiële zaken

De afgelopen weken zijn in de Social Media meerdere berichten verschenen over de financiële situatie van de SAM. Er wordt gesteld dat de kas ‘leeg’ zou zijn. Bovendien zeggen sommigen dat bestuursleden geld laten verdwijnen uit de kas of dat zij geld in hun eigen portemonnee stoppen. Het bestuur heeft deze berichten met verbazing gelezen.

Het bestuur laat bij deze dan ook weten dat:

De Stichting Aanvullende Motorsport financieel gezond is;
Er géén geld verdwenen is uit de kas;
Bestuursleden geen enkel financieel voordeel hebben of zich geld toe-eigenen.

Het verspreiden van onwaarheden en geruchten is in hoge mate schadelijk voor de SAM, en daarmee voor je collega-liefhebbers van demoraces. Dat kan toch helemaal niet de bedoeling zijn. Eenieder die vragen heeft over wat dan ook kan ons op diverse manieren persoonlijk benaderen en een vraag stellen. Het is bij het bestuur bekend dat donateurs inzicht willen hebben in de financiën. Dat is een logische vraag en ook geen enkel probleem. Het is daarbij wel belangrijk met een gedegen verslag te komen. Het opstellen van zo’n gedegen verslag vergt nu eenmaal tijd.

Op de jaarvergadering van 5 november 2016 is beloofd dat de penningmeester aan het eind van het eerste kwartaal 2017 met een financieel overzicht van 2016 komt. Dat zal het bestuur met de donateurs en andere belanghebbenden delen. Helder is nu al dat 2016 een duurder jaar is geweest dan voorgaande jaren. Bijvoorbeeld doordat we ondersteunende middelen aan hebben moeten schaffen, die er niet meer waren na het vertrek van het vorige bestuur. Een ernstig ongeluk bij een andere club heeft ervoor gezorgd dat de veiligheidseisen strenger werden, en daarmee dus kostbaarder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ambulance, het medisch personeel en de portofoons.

Tenslotte: het bestuur verzoekt personen die zich bezig houden of hebben gehouden met het verspreiden van geruchten (wie de schoen past, trekke hem aan) dan ook te stoppen met het verspreiden hiervan!
Het bestuur is op de achtergrond hard aan het werk met het realiseren van een mooie kalender voor 2017. Dit kost veel vrije tijd en energie, maar geeft ook veel voldoening. Dat de integriteit van bestuursleden de laatste tijd in twijfel werd getrokken, trof ons dan ook diep. Het weerhoudt ons er echter niet van door te gaan en de SAM en haar donateurs een mooi seizoen te bieden!

Ben Jeuring, voorzitter
Martin Snijder, secretaris
Wim Hendriks, algemeen bestuurslid
Carolien de Weerdt, penningmeester.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>