Declaratieformulier SAM-vrijwiliger

Alleen voor vrijwilligers en officials, die in overleg met de SAM werkzaamheden hebben gedaan en kosten hebben gemaakt ten behoeve van de SAM.

DECLARATIEFORMULIER SAM

Alleen correct en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Vul altijd een volgnummer of kenmerk toe waaraan jij en de penningmeester de declaratie kunnen herkennen.

Eén onderwerp/evenement/vergadering per declaratie

Bij de post ‘Diverse onkosten’ altijd aankoopbonnen meezenden naar ingcaring@kpnplanet.nl.

De dagdeelvergoeding bedraagt 10 euro. Een dagdeel duurt drie uren. Maximaal drie dagdelen per dag.

  Onderwerp declaratie:*

  Persoonlijk volgnummer of kenmerk:*

  Betreft:*

  Voornaam:*

  Achternaam:*

  Email:*


  Heenreis van:*

  Heenreis naar:*

  Kilometers heenreis:*


  Terugreis van:*

  Terugreis naar:*

  Kilometers terugreis:*


  Heenreis 2 van:*

  Heenreis 2 naar:

  Kilometers 2 heenreis:


  Terugreis 2 van:

  Terugreis 2 naar:

  Kilometers 2 terugreis:


  Bedrag reiskosten heen- en terugreis á €0,19/km:


  Bedrag reiskosten heen- en terugreis á €0,25/km )bij reizen met aanhanger of caravan:


  Diverse onkosten 1 - onderwerp:

  Diverse onkosten 1 - bedrag:


  Diverse onkosten 2 - onderwerp:

  Diverse onkosten 2 - bedrag:


  Diverse totaalbedrag:


  Onkostenvergoeding aantal dagdelen á €10:

  onkostenvergoeding totaalbedrag:


  Totaalbedrag declaratie:*


  Postgironummer:


  Bankrekeningnummer (IBAN):*


  Datum:*


  No Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>