Afgelast: Drie Uren van Oss 2020

Afgelast wegens corona-virus

1 juni: Avondendurance Oss

Inschrijving

Voor de Drie uren: zie onderaan deze pagina.

Dagindeling Classic Roadraces Oss

Inschrijven en keuren 50 t/m 750, EVO en zijspan: van 8:00 tot 9:30 uur.
Bacobespreking: 8:30 uur.
Rijdersbriefing (verplicht): 9:30 uur.

Inschrijven en keuren Drie Uren van Oss: van 11:00 tot 12:30 uur.
Rijdersbriefing (verplicht): 13:30 uur.

Circuit Paalgraven

Bedrijventerrein Paalgraven, IJzerweg – Keltenweg.
Het circuit is aangepast en wat korter dan dat van de Pinksterraces. Toch altijd nog circa 1,4 kilometer lang. Zie de prachtige plattegrond, gemaakt door Eric van Grunsven.

Plattegrond Classic circuit Paalgraven 2019

Voorlopige teamlijst

Nader bekend te maken.

Inschrijven Drie Uren van Oss

Voorwaarden

De deelnemers verklaren bekend te zijn met de geldende SAM-reglementen en zich eraan te houden. Zij zijn bekend met de risico’s van de motorsport en verklaren noch de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM), noch dienstdoende officials, noch de organisatie ter plaatse, noch mededeelnemers aansprakelijk te stellen voor enige geleden schade.
De deelnemers van het team zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en tonen bij de inschrijving een MON-racedemostartbewijs, of een ondertekende daglicentie plus exoneratie.

Deelnamegegevens

Er is ruimte voor maximaal 50 teams. ‘Vol is vol’. SAM maakt de definitieve selectie. Toegelaten zijn motoren die voldoen aan het reglement voor endurancedemo’s: www.sammotorsport.nl/rijdersinformatie/

Alleen motoren die beschikken over de gele SAM-Toelatingsticker komen in aanmerking voor deelname. Ga dus na of uw motor is aangemeld, of verzend tijdig het Aanmeldformulier nieuwe motor aan de Toelatingscommissie. Op de demodagen zelf is lang niet altijd iemand van de Toelatingscommissie aanwezig, dus wacht niet tot het laatste moment!

Kosten

Deelnamekosten per team worden te zijner tijd bekendgemaakt.

Bankgegevens

Rabobank Eemnes NL49RABO 0315918764 t.n.v. SAM Motorsport, onder vermelding van: Drie Uren van Oss 2019, naam van het team, klasse Vintage of Youngtimer (zie reglement Endurance).

For international payments

IBAN/SEPA number: NL49RABO 0315918764 BIC: RaboNL2U Bank name: Rabobank

De inschrijving is pas compleet na inzending van een correct ingevuld inschrijfformulier en als het totaalbedrag is bijgeschreven op de rekening van SAM.

Inschrijfformulier

Te zijner tijd op deze pagina.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>