Een SAM-Aandelenplan en een vrouwendag op het circuit

In een eerder bericht hebben we de nieuwe secretaris van de SAM voorgesteld, John Beumer. Hij heeft niet voor niets zitting in het bestuur genomen. John nam plannen mee, en de energie om aan de uitvoering ervan te werken. Samen met hem kijken we vooruit naar de toekomst. Belangrijkste elementen: een circuitdag voor dames, het SAM-Aandelenplan en Youngtimers op de baan. Tot slot drieuurs-endurances. Niet alleen in Etten-Leur, maar ook op het TT-circuit of in Croix-en-Ternois dit najaar.

“Het was me opgevallen dat alleen Carolien en Martin waren overgebleven als trekkers van de SAM. Dat Gijs zich bij hen aansloot zag ik als een goed teken. Met hun drieën werkten ze hard aan het opnieuw vormgeven van de SAM-organisatie. Zoals bekend was die in 2016 behoorlijk overhoop gegaan. Daarom heb ik voor mezelf de knoop doorgehakt. Ik neem een hoop ervaring van vroeger mee. Jarenlang heb ik circuitdagen en races georganiseerd, onder meer vanuit de Ducaticlub.”

John denkt nu aan een circuitdag exclusief voor dames. Deze zou moeten plaatsvinden op het TTT-circuit te Emmen. “Bedoeld voor aspirant- én voor gevorderde vrouwelijke motorrijdsters. Voor de motoren zal ik zorgen.”

Foto boven: secretaris John Beumer.

Aandeel in de SAM

Het meest opvallende nieuwe idee van John: het SAM-aandelenplan. Na het turbulente jaar 2016 was de kas van de stichting behoorlijk uitgeput. Het bestuur heeft daar openheid van zaken over gegeven tijdens de donateursbijeenkomst van 23 april, naar aanleiding van de bevindingen van de kascommissie.
John Beumer: “Dat rijders na de komst van de BOT de kat uit de boom kijken is begrijpelijk, maar ook dat heeft een negatief effect op de liquide middelen. Tot nu toe weet penningmeester Carolien de inkomsten en uitgaven goed in de hand houden. Veel reserves hebben we echter niet. Een club heeft een financiële buffer nodig. Die moeten we nu gaan opbouwen.”

Daarom presenteert John Beumer nu het zogenaamde ‘SAM-Aandelenplan’. Hoe ziet hij dat voor ogen?
“Iedereen, waaronder ook niet-donateurs en niet-coureurs, krijgt het recht een aandeel te kopen in de toekomst van de SAM. De aandelen verdelen we in Goud (150 euro), Zilver (100 euro) en Brons (50 euro). Op 31 december, aan het einde van het boekjaar, kan iedere inlegger zijn inleg terugvragen – of hij kan ervoor kiezen die langer te laten staan bij de SAM. In 2018 opvraagbaar op ieder gewenst moment. De aandelen zijn bedoeld om evenementen binnen te halen, of bestaande evenementen te versterken.”

Aanvragen voor aandelen kunnen nu al ingediend worden, en betalingen hiervoor kunnen al gedaan worden aan Stichting Aanvullende Motorsport, rekeningnummer NL49RABO0315918764 (voor overboekingen vanuit het buitenland: BIC: RABONL2U). Natuurlijk ontvangt de aandeelhouder een bevestiging en alle voorwaarden.

Binnenkort presenteert de SAM de definitieve uitwerking van het plan, inclusief die voorwaarden. Al voordat dit nieuws bekend werd gemaakt, is er bijna duizend euro extra in de SAM-kas gestroomd. Ook met de sponsorwerving wil SAM verder. “We hebben enkele hoofdsponsors, die ieder nu al jaarlijks een aantal honderden euro’s toevoegen aan de algemene middelen. Dat mogen er meer worden. En ik ga een sponsorplan uitwerken per evenement.”

Youngtimers en endurances

Meer SAM-nieuws

Met de club van de Youngtimers, onder aanvoering van Eric Blokzijl, is inmiddels afgesproken dat de groep zal meerijden tijdens de evenementen van Lelystad, Dodewaard, en Oosterwolde.

De racedemo te Etten-Leur vindt definitief plaats op 17 september. De voorafgaande avond komt er een avondendurance, de Drie Uren van Etten-Leur. Momenteel wordt hard gewerkt aan de vergunningen. De gemeente heeft al positieve signalen afgegeven. Rolf Dracht en Jan van Dam van de Drie uren en de TT in Elst (die een jaartje overslaan) helpen Arie de Man en Corné van Ginneken met raad en daad bij het organiseren van het evenement in Etten-Leur.

Naast de Drie Uren van Etten-Leur wordt er gewerkt aan een tweede endurancedemo. Als het doorgaat wordt deze ondergebracht bij een bestaand evenement. Gesproken wordt nu met onder meer de organisatie van de ITAL-circuitdag van de Ducaticlub. Tonnie van de Bunte en John Beumer werken hierbij nauw samen. Binnenkort meer hierover.

Tekst en foto:Gijs van Hesteren

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>