Eensgezindheid over seizoen 2019

Verslag voorjaarsvergadering SAM

AMERSFOORT – De Voorjaarsvergadering van de SAM: zo’n vijftig belangstellenden waren hiervoor naar het Klokhuis te Amersfoort gereisd. Later op de avond zaten de oude en nieuwe vrijwilligers en officials bij elkaar. Opvallend was de grote betrokkenheid van alle rijders en officials. Het blijft allemaal mensenwerk, maar het geeft vertrouwen in de toekomst.

De aanwezigheid van MON-voorzitter John Schuring werd bijzonder op prijs gesteld. Het is de rugdekking van de bond die continuïteit brengt in de racedemosport.

Een aantal nieuwe gezichten komt komend seizoen meehelpen, in verschillende functies: Richard Borrenbergs, Steef Westerlaak, Karin Thie, Leo Mennen, Priscilla Jacobs. En oude gezichten keren terug: Martin Snijder, Erik Leenaars, Theo Rosendal. Onze ‘oude’ fuikmeester Harry Vlek en zijn aardige echtgenote zijn ons afgesnoept door de MON Regio Noord. We begrijpen het wel, bedanken hen voor hun inzet en kunnen de lacune waarschijnlijk goed opvangen. Het ziet ernaar uit dat we voldoende ervaren wedstrijdleiders en assistent-wedstrijdleiders hebben gevonden. Geweldig dat Priscilla Willemijn wil gaan helpen met de tijdwaarneming!

De organisatie voor Lelystad, Hierden, Ermelo, Oss, Etten-Leur en Oosterwolde is op stoom. Elst valt jammer genoeg af. De gemeente Overbetuwe vreest voor de veiligheid. Aan nieuwe demo’s wordt gewerkt, onder andere te Bleskensgraaf. Met nog een viertal andere locaties wordt onderhandeld. We kunnen daar nog niet teveel over zeggen.

Veilig rijden

Naar aanleiding van een ingezonden stuk van Otto Koeter sprak de vergadering uitgebreid over de veiligheid van racedemo’s. Otto’s voorstel om motoren van na 1982 naar vaste circuits te verwijzen kreeg geen steun. “Zit veiligheid niet vooral in de rechterhand van de rijder?” merkte men op.

De SAM staat voor ‘aanvullende’ motorsport, vooral voor motortypes en bouwjaren die niet passen bij andere clubs. Dat uitgangspunt moeten we vasthouden. Toch bleek de veiligheid een gezamenlijke zorg. Bestuurslid Carolien de Weerdt: “Het is aan de organisatie ter plaatse om een veilig parcours te maken, aan de rijders om verstandig te rijden en aan de officials om de de regels consequent te handhaven.”

De commissie klassenindeling rapporteerde. Deze was ingesteld na een discussie op de najaarsvergadering in Dieden, afgelopen november. Het snelheidsverschil binnen een klasse is soms groot. Moeten we de snelsten misschien in een andere klasse samen laten rijden? Dat voorstel kreeg geen steun. Wel spraken we verder over wat ‘verstandig rijden’ nu eigenlijk inhoudt. Daar vindt iedereen wel hetzelfde van, alleen de uitvoering is verschillend. Belangrijk is ook dat officials goed signaleren en communiceren met elkaar en met de rijders, zodat we elkaar scherp houden op de veilige rijstijl. We gaan dat proces met vertrouwen tegemoet.

Zeker omdat het bestuur ‘s avonds met vrijwilligers en officials uitgebreid de aanpak van het komende seizoen besprak. Het schouwen van de motoren voorafgaand aan de demosessies gaan we efficiënter en efficiënter aanpakken. De samenwerking en personele bezetting van wedstrijdleiding, fuikmeesters en baanposten krijgt dit seizoen een zeer positieve impuls. En rijders: vul vooraf zoveel mogelijk formulieren thuis in, volledig en met naam en handtekening. Dan zullen wij op onze beurt zo veel mogelijk zorgen dat er bij de inschrijving een ‘snelle’ extra rij komt voor degenen die al beschikken over een jaarinschrijving en jaarlicentie.

Bijvoorbeeld dit formulier: Daglicentie WA + PO demo classic SAM 2019.

Enkele kleinere onderwerpen: bestuurslid Harry Bouwman is in gesprek geweest met het CRT. Uitkomst is dat er op de testdag van het CRT op 6 april in Haler een klein aantal SAM’ers mee kan rijden, het bouwjaar is voor hen opgerekt tot 1983.
We gaan werken aan een evenement op het circuit van Croix-en-Ternois. Een snelle peiling onder de aanwezigen leerde dat er voldoende animo voor was. De manier waarop is nu in studie.
We gaan het geluid strenger meten en handhaven, en we controleren op de aanwezigheid van een rugbeschermer.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>