Feest in de Laurenshoeve

Verslag SAM Najaarsvergadering

RAVENSTEIN/DIEDEN – Op een of andere manier was het toch spannend. Het seizoen 2018 was goed verlopen. Maar zou dat zich vertalen in ondersteuning van de ingezette aanpak? Na afloop van een zeer goed bezochte jaarvergadering in de Sint Laurenshoeve te Dieden weet het bestuur dat het verder kan. Na de vergadering een boeiende presentatie door Bertus Folkertsma, over zijn avonturen bij de Manx GP. Daarna de kampioenenhuldiging natuurlijk, met door de MON ter beschikking gestelde bekers en shirts.

De kampioenen van 2018. Vlnr staand: Eric de Rover (zijspanbakkenist), Raymond Rengers (EVO), Ingmar de Weerdt (coureur TET Endurance, Vintageklasse), Ger Bos (750), Hilco Schootert (250-350), Emile Verstege (Endurance Youngtimers), Onno de Bruijn (zijspan), zittend: Leen Leijnse (500), Christian de Weerdt (monteur TET Endurance), Eric (monteur Enduranceteam Verstege).
(Foto: Gijs van Hesteren)

Een hoogtepunt, in elk geval voor voorzitter Gijs, was de uitreiking van de ‘Inge van Hesteren Aanmoedigingstrofee’. Een anonieme gever had deze ter beschikking gesteld en Gijs mocht hem uitreiken. Hij koos voor Bert Struijk, die na een zeer zwaar ongeval in augustus weer was opgekrabbeld. “Inge had een bijzondere relatie met jullie, en het doorzettingsvermogen van zowel Bert als zijn echtgenote Marion is een voorbeeld voor iedereen.” Gijs was de SAM bijzonder erkentelijk. “In het jaar 2017 moest ik afscheid nemen van mijn partner Inge. Het was mijn zwaarste jaar. De vriendschap, de steun en het medeleven van mijn sportvrienden in de SAM hebben een grote rol gespeeld bij het verwerken van dit verlies.”
Onderaan dit artikel de tekst van de brief die de anonieme bedenker van de trofee had laten voorlezen door Carolien.

Zeker, organisatorisch was er achter de schermen nog wel eens iets misgegaan tijdens het demoseizoen. Maar waar het om ging: het rijden, de veiligheid en het neerzetten van een mooie show, dat was goed gelukt. Bestuur, MON en CRT zijn bezig met het vaststellen van de gezamenlijke reglementen voor 2019. De kalender voor 2019 ziet er goed uit tot nu toe. Aan diverse extra demolocaties wordt gewerkt. Het is te vroeg om nu al met namen en data te komen.

Penningmeester Carolien de Weerdt, met heel veel bekers – met dank aan de MON.
(Foto: Gijs van Hesteren)

Wijzigingen

Gaan we door met de tijdmeting door transponders? Er werd kort over gediscussieerd. Otto Koeter en enkele andere rijders vonden van niet, of vonden in elk geval niet dat de transponder verplicht gevoerd zou moeten worden. De overgrote meerderheid stemde desondanks vóór voortzetting van de tijdmeting met transponders, en men was het erover eens dat ze voor iedere deelnemer verplicht zijn. Het beste nieuws was dat iemand interesse had voor de functie van tijdwaarnemer, naast Willemijn, die het in 2019 te druk krijgt om alle evenementen te doen.

Een voorstel over wijziging in de samenstelling van de wedstrijdklassen riep meer discussie op. We rijden nu in de klassen 500 cc en 750 cc tot en met 1987. Het voorstel was deze op te delen in een klasse 500 en 750 cc tot en met 1980 en een klasse 500 en 750 cc 1981 tot en met 1987. Belangrijkste redenen: terugbrengen van snelheidsverschillen en het scheppen van een duidelijker tijdsbeeld voor het publiek.
Zo één, twee, drie kwamen we er niet uit. Daarom is er een commissie ingesteld, en die brengt in de jaarvergadering van voorjaar 2019 een advies uit. Dank hiervoor, Tajan van der Wiel, Diesmer Sneller, Jan van Dam en Leen de Heer.

Erik Blokzijl (2e EVO), Raymond Rengers (kampioen EVO, Leen de Heer (2e EVO).
(Foto: Carla Rengers)

Zo bevat het reglement 2019 meer wijzigingen ten opzichte van 2018. We hopen dat nog lukt om er voor 2019 een gemeenschappelijk reglement van te maken met het CRT.

Centen en Martin

Met de financiën is het een stuk beter gegaan dan in voorgaande jaren. Het jaar 2018 begon platzak, maar na dit seizoen gaat de SAM het boekjaar uit met een batig saldo van zesduizend euro. De kascommissie bestond dit keer uit Cees Eikelenboom en Marcel Geurts. Zij keurden de stukken goed en complimenteerden de penningmeester.
Marcel Geurts meldde onder meer: “Ik heb de stukken gecontroleerd. Onduidelijkheden zijn volledig door Carolien uitgelegd en verklaard.” En Cees Eikelenboom: “Er is duidelijk een stijgende lijn in de cash-flow en een degelijk beleid werpt zijn vruchten af. Mijn waardering voor Carolien, die ervoor heeft gezorgd dat de SAM weer financieel op de kaart staat. Ga zo door!”

Petje af dus voor Carolien de Weerdt, die er eind 2017 samen met Martin Snijder voor zorgde dat we vandaag de dag überhaupt nog een SAM hebben. Om gezondheidsredenen was Martin enige tijd uit beeld, maar tijdens de vergadering maakte hij bekend dat hij in 2019 bij een deel van de demo’s weer als wedstrijdleider zal optreden.

In januari belegt de SAM een bijeenkomst voor officials en vrijwilligers. Daar zullen de taken en klussen voor 2019 verdeeld worden. We zoeken natuurlijk doorlopend nieuwe mensen! Vele handen maken immers licht werk.

Bertus over zijn avontuur op het Isle of Man.
(Foto: Gijs van Hesteren)

Franz, Bertus en Ton

Van de wedstrijdleider van 2018, Franz Heemeijer, nam de SAM afscheid. Franz had er vrede mee, al had hij nog een appeltje te schillen over een financiële zaak, die naar zijn mening slordig was afgewikkeld. Voorzitter Gijs trok het boetekleed aan; hij was buiten zijn boekje gegaan en had in een onbewaakt moment toezeggingen gedaan. Intussen is de zaak voor Franz in financieel opzicht bijgelegd. De SAM hoopt hem op wat voor manier dan ook nog vaak terug te zien bij evenementen. Het luide applaus dat de zaal hem gaf voor zijn enorme inzet in 2018 was meer dan terecht.

Na de vergadering vertelde de Friese coureur Bertus Folkertsma op boeiende wijze over de droom die hij ten uitvoer bracht: deelname aan de Manx GP op het eiland Man. Dat is pas straatracen! De tweede keer kwam hij in de training naast de baan terecht. Hij kwam ten val en dacht dat de schade wel meeviel. Later kwam hij er achter dat zijn schouderbanden gescheurd waren. Een rijverbod betekende voor hem het einde van de Manx GP. Maar Bertus zou Bertus niet zijn als hij had opgegeven. De rest van de week trad hij op als baco. Goed gedaan, Bertus! In 2020 hoopt hij toe te zijn aan deelname aan de TT op Man.

Tot slot de uitreiking van de kampioensbekers en -shirts. Deze taak namen Carolien en Ton Meijnen voor hun rekening. Ton is hoofdbestuurslid van de MON. Zijn liefde ligt bij de motorcross, maar hij meldde in zijn korte speech dat de laatste tijd andere sporten steeds meer aandacht hebben gekregen. De demosport voorop, hopen we!

Tekst: Gijs van Hesteren

Op aandringen van de aanwezigen: een foto van drie van de vier SAM-bestuurders. Helemaal links staat Noud Lourenssen, naast hem Carolien de Weerdt en Gijs van Hesteren. Je kunt wel zien dat het al laat op de avond was. Het vierde bestuurslid, Harry Bouwman, was net naar huis. We fotoshoppen hem nog wel erbij in de foto.
(Foto: een enthousiaste SAM-fan)

Inge van Hesteren aanmoedigingstrofee

De bedenker en sponsor van de Inge van Hesteren aanmoedigingstrofee liet de volgende tekst voorlezen.

“Gijs: Inge en jij zijn sinds jaar en dag bekende gezichten bij de SAM. Jij op en naast je motor en Inge achter de camera in haar bekende gele hesje met de camera op de buik. Inge was overal, in de bochten en in het rennerskwartier. Ze maakte prachtige foto’s. Jij kunt nu nog putten uit haar enorme archief. De foto’s komen nog altijd voorbij in de sociale media, met de bekende gele letters onderin. Jullie kenden iedereen en iedereen kende jullie. In de camper reisden jullie stad en land af.

Op donderdag 16 maart 2017 is Inge ons, en natuurlijk in de eerste plaats jou Gijs, ontvallen. Ruim een week later hebben jullie een heel bijzonder afscheid georganiseerd waarin het leven van Inge en jou voorbij kwam. Muzikaal omlijst. Velen van de SAM waren daarbij en die middag heeft grote indruk gemaakt.

In die zwartste periode van jouw leven had ook de SAM het moeilijk. Na een aantal bestuurswisselingen en financiële problemen waren er nog twee bestuursleden over, Martin Snijder en Carolien. In die periode heb jij gezegd: “Zal ik jullie dan maar helpen?”

Dat was op dat moment de enig juiste aanmoediging die de SAM nodig had om met een beetje vertrouwen de toekomst in te kunnen. En dat is ook wel gebleken! Waar de SAM nu staat, was niet gelukt zonder jou en jouw wortels in de SAM, die je samen met Inge hebt aangelegd. Hiervoor wil ik mijn waardering uitspreken. Niet alleen in woord, maar ook in gebaar.

Vanaf 2018, het jaar waarin de SAM dertig jaar bestaat, zal zolang het mij gegeven is, de ‘Inge van Hesteren aanmoedigingstrofee’ worden uitgereikt, opdat Inge, haar betrokkenheid en jullie betrokkenheid bij de SAM niet vergeten wordt!

Daarmee krijgt een rijder dezelfde aanmoediging die jij, Gijs, de SAM destijds gegeven hebt. Wie deze trofee krijgt zal worden bepaald en namens mij uitgereikt door Gijs van Hesteren.”

Wijzigingen en verbeteringen in de reglementen

  • Bij de startnummers vervalt de verplichte 1, 2, 3, 5, of 7 voor het nummer. Wie een nieuw, korter nummer wenst, kan over de beschikbaarheid contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat.
  • Bouwjaren zijn in de reglementen verduidelijkt met een einddatum.Een rugbeschermer wordt reglementair verplicht.
  • Voor de pitcrew in de endurance wordt een brandblusser verplicht (type naar eigen keuze).Een upside-downvoorvork is in de EVO-klasse toegestaan, mits aanwezig op het originele model.EVO: 250 cc tweetakt fabrieks- en productieracers zijn toegestaan, in overleg met de Toelatingscommissie.
  • Dat geldt in die klasse ook voor 250cc viercilinder viertakten tot 1992.
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>