Geen vergunning gemeente Overbetuwe voor TT Elst

Van Rolf Dracht en Jan van Dam – organisatoren van de TT van Elst – ontvingen we de mededeling dat de TT en de Drie Uren niet door mogen gaan. De gemeente heeft defintief geweigerd om de vergunning af te geven.

“We hadden een nieuw plan voor de TT van Elst gemaakt. Dat voldeed naar onze mening aan de wens voor een veiligere omgeving voor het publiek. De politie en de veiligheidsregio hebben het plan beoordeeld. Gisteren is het advies met de burgemeester besproken. Vandaag heeft het college van B&W besloten dat de Classic TT Elst definitief niet door mag gaan.

De woorden afgelopen najaar van de burgemeester, tijdens het gesprek met ons, bleken toch minder waard dan we gehoopt hadden. Jan en ik weten het nu zeker, dat het niet meer gaat lukken. Wellicht kunnen we ons inzetten voor iets anders, een klassiekerevenement op een circuit misschien.”

In een toelichting zegt de gemeente dat in de nieuwe plannen de veiligheid, met name voor de bezoekers, zeker verbeterd is. Men vreest echter toch voor bezoekers in de buitenring en een ander probleem blijft het feit dat het bedrijventerrein ingericht is als een 50-kilometergebied. “Obstakels als verkeersborden, lantaarnpalen, trottoir(banden), etc. doen volgens het college teveel afbreuk aan de veiligheid van de deelnemers.”

Slecht nieuws dus. Als SAM’ers balen we er net zo hard van als Rolf en Jan en hun club. Het 50 km-argument komt ons vreemd voor en wij denken dat de veiligheid voldoende gewaarborgd was met het nieuwe plan, maar naar onze mening heeft de gemeente niet gevraagd. Wel is Nico Troost, directeur van onze motorbond de MON, bij de gesprekken betrokken geweest. Hij heeft samen met Rolf en Jan gepraat als brugman. Onverrichterzake, zo blijkt nu.

We zijn op zoek naar alternatieven.

 

1 Comment
  • Frank Elberse 24/02/2019

    Heel erg jammer dat dit prachtige evenement niet meer doorgaat. Rolf en Jan, ik wil jullie toch bedanken voor jullie inzet en hopelijk komt er toch nog iets voort uit jullie samenwerking.
    Groeten uit Oss

    Reply Replies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>