Inschrijven Introductiesessie

Vuistregels SAM-racedemo’s

Een paar vuistregels alvast, met dank aan Gerry Hemsens:

  • SAM-demorijden is niet te vergelijken met racen of met de openbare weg.
  • Het is geen wedstrijd om de eerste plaats, maar ook geen toertocht.
  • Neem geen risico’s, blijf altijd binnen je eigen kunnen.
  • Bij het inzetten van een bocht probeer je niet de coureurs om je heen eruit te remmen. Heb even geduld.
  • Let op de vlaggen! Rood is echt rood, dus ga van het gas af, Daar wordt op gelet dit seizoen.
  • Hou je rijlijn vast,  ga niet zwalken van links naar rechts. Het snelheidsverschil kan soms groot zijn.
  • Bij twijfel of vragen, kom er mee, voel je niet geremd, domme vragen bestaan niet.

Formulier

Met dit formulier meld je je aan als deelnemer aan één van de introductiesessies voor SAM-racedemo’s.

De deelnemers verklaren bekend te zijn met de geldende SAM-reglementen en zich eraan te houden. Zij zijn bekend met de risico’s van de motorsport en verklaren noch de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM), noch dienstdoende officials, noch de organisatie ter plaatse, noch mededeelnemers aansprakelijk te stellen voor enige geleden schade.
De deelnemers van het team zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en tonen bij de inschrijving een MON-racedemostartbewijs, of een ondertekende daglicentie plus exoneratie.

Deelnamegegevens

Er is ruimte voor maximaal 50 teams. ‘Vol is vol’. SAM maakt de definitieve selectie. Toegelaten zijn motoren die voldoen aan het reglement voor endurancedemo’s: www.sammotorsport.nl/rijdersinformatie/

Alleen motoren die beschikken over de gele SAM-Toelatingsticker komen in aanmerking voor deelname. Ga dus na of uw motor is aangemeld, of verzend tijdig het Aanmeldformulier nieuwe motor aan de Toelatingscommissie. Op de demodagen zelf is lang niet altijd iemand van de Toelatingscommissie aanwezig, dus wacht niet tot het laatste moment!

Kosten

Deelnamekosten per team
SAM-donatie per jaar per deelnemer (indien nog niet betaald voor 2018): € 32,50 x 2 = Є 65,00
Of SAM-donatie per evenement per deelnemer € 12,50 x 2 = € 25,00
MON-dagverzekering WA + PO (indien niet in bezit van een MON-startbewijs): € 25,00 x 2 = € 50,00
Transponderhuur per team (tenzij zelf in bezit van Mylaps MX transponder): € 20,00
Inschrijfgeld per team: € 180,00

De inschrijving is pas compleet na inzending van een correct ingevuld inschrijfformulier en als het totaalbedrag is bijgeschreven op de rekening van SAM.

Tot snel!

Contact Form 3 Uren Oss 18