Inschrijving Drie Uren van Etten-Leur nu geopend

Vanaf nu kunnen teams zich inschrijven voor de Drie Uren van Etten-Leur. Motoren dienen te voldoen aan de eisen van het SAM-reglement.

Tijdens de GP van Dodewaard op 9 september is er gelegenheid om te trainen.

Inschrijving 3 Uren van Etten-Leur 2019

De deelnemers verklaren bekend te zijn met de geldende SAM-reglementen en zich eraan te houden. Zij zijn bekend met de risico’s van de motorsport en verklaren noch de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM), noch dienstdoende officials, noch de organisatie ter plaatse, noch mededeelnemers aansprakelijk te stellen voor enige geleden schade.
De deelnemers van het team zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en tonen bij de inschrijving verplicht een ingevulde en ondertekende SAM-exoneratie, een MON-racedemostartbewijs, of een ondertekende daglicentie.

Deelnamegegevens

Deelname alleen bij voorinschrijving en –betaling. SAM maakt de definitieve selectie. Toegelaten zijn motoren die voldoen aan het reglement voor endurancedemo’s: www.sammotorsport.nl/rijdersinformatie/

Alleen motoren die beschikken over de gele SAM-Toelatingsticker komen in aanmerking voor deelname. Ga dus na of uw motor is aangemeld voor toelating, of verzend tijdig het Aanmeldformulier nieuwe motor aan de Toelatingscommissie. Op de demodagen zelf is lang niet altijd iemand van de Toelatingscommissie aanwezig, dus wacht niet tot het laatste moment!

Kosten

Deelnamekosten per enduranceteam
SAM-donatie per jaar per deelnemer (indien nog niet betaald voor 2018): € 32,50 x 2 = Є 65,00
Indien eenmalige deelname bedraagt de donatie € 12,50 per coureur.
MON-dagverzekering WA + PO (indien niet in bezit van een MON-startbewijs): € 25,00 x 2 = € 50,00
Transponderhuur per team (tenzij zelf in bezit van Mylaps MX transponder): € 20,00
Inschrijfgeld per team: € 175,00

De inschrijving is pas compleet na inzending van een correct ingevuld inschrijfformulier en als het totaalbedrag – dat kan alleen in één keer – is bijgeschreven op de rekening van SAM. Pas daarna ontvangt u een bevestiging.
Te betalen aan: Rabobank NL49RABO 0315918764 o.v.v. Endurance Etten-Leur 2018, naam van het team en de twee rijders, al dan niet bijdrage donatie, dagverzekering en/of transponder.
BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport

Niet juist en onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Annulering is mogelijk tot 1 september. Daarna kan de SAM ontvangen inschrijfbedragen niet meer terugboeken.

Tot in Etten-Leur!


No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>