Jaarvergadering SAM op 16 december

AMERSFOORT – De Stichting Aanvullende Motorsport organiseert op zaterdag 16 december de wintervergadering. Het wordt een belangrijke bijeenkomst. We geven uitleg over het voorbije jaar 2017, zowel over de evenementen als over de financiën. Ondanks slecht weer, ingewikkelde vergunningseisen, verscheidene afhakende organisatoren en een aantal deelnemers dat zich afwachtend opstelde hebben we met zeer beperkte middelen en menskracht vier exposities, een testdag, vijf racedemo’s en een avondendurance weten te organiseren. De inzet van degenen die het vertrouwen behielden en van hen die de SAM bleven steunen met sponsorschap, donateurschap of deelname is daarvoor onmisbaar geweest. En natuurlijk is er aandacht voor de kampioenen van 2017.

Het jaar 2017 was moeizaam. Dankzij de erfenis van 2016 stond ook in 2017 de stichtingskas stevig onder druk. Diverse financiële lijken vielen uit de kast, bijvoorbeeld in de vorm van onbetaalde facturen uit het voorgaande jaar. Toch hebben we het hoofd boven water gehouden. Verscheidene sponsoren hebben daarvoor financieel hun nek uitgestoken. Diverse mensen namen een ‘Aandeel in de SAM’. Geen enkel bestuurslid heeft in 2017 kosten gedeclareerd en sommigen van hen legden zelfs eigen geld in. Gelukkig, voor 2018 begroten we alweer een positief eindsaldo.

Eind oktober namen verscheidene bestuursleden afscheid van de SAM. Het bestuur heeft ervoor gekozen om via internet niet inhoudelijk in te gaan op deze discussie; welles lokt nietes uit en vice versa. Wat is daarvan de meerwaarde, vroegen we ons af. Degenen die het precies wilden weten hebben telefonisch uitleg gekregen. En op de jaarvergadering geven we een duidelijke toelichting. Als afgetreden bestuursleden hun visie willen geven krijgen ze daarvoor de kans. Al gaan we er niet de hele vergadering lang over doorpraten.

We kijken liever naar de toekomst. Van heel veel mensen ontvingen we reacties: de SAM moet doorgaan. Een aantal racedemo’s is al vastgesteld. Aan nieuwe locaties wordt gewerkt. Met het CRT zijn we in overleg over enkele gezamenlijke evenementen.

Het bestuur bestaat nu uit twee actieve leden en een slapend lid. Voorlopig redden we ons ermee. Maar hierbij doen we een oproep: we hebben hard mensen nodig die willen helpen. In commissies, en op de demodagen zelf. Soms gaat het om simpele zaken, zoals het opruimen van de materialen na afloop, of het af en toe bemannen van een baanpost. Soms is het ingewikkelder, zoals het organiseren van een evenement, of helpen bij vergunningaanvragen – werk dat zich voor een deel afspeelt in het winterseizoen.

We sluiten de bijeenkomst af met het eren van de regelmatigheidskampioenen van 2017.  We hebben handmatig de standen bijgehouden van de demo’s van dit jaar. Er was dit seizoen maar één avondendurance. De winnaar van de 3 Uren van Etten-Leur is tegelijk de endurancekampioen 2017.

Iedereen die geïnteresseerd is én de SAM verder wil helpen is welkom op de jaarvergadering!

Carolien de Weerdt, penningmeester
Gijs van Hesteren, voorzitter

Tijd en plaats

Datum en tijd: zaterdag 16 december, van 14 tot 17 uur.

Plaats: Het Klokhuis, Weberstraat 2, 3816 VC Amersfoort

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ontwikkelingen in bestuur

4. Financieel

5. Samenwerking andere organisaties

6. Terugblik op evenementen 2017

7. Vooruitblik evenementen 2018

8. Commissies, vrijwilligers

9. Rondvraag

10. Huldiging kampioenen 2017

11. Sluiting

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>