Kascommissie rapporteert

De afgelopen week bracht de onlangs ingestelde kascommissie verslag uit. De leden ervan, Cees Eikelenboom en Margriet de Weerd hadden een boekenonderzoek gedaan. Dat is uitgevoerd in overleg met het zittende bestuur van de SAM en de onlangs afgetreden voorzitter Ben Jeuring. De commissie presenteerde het eindrapport met instemming van zowel het bestuur als van de oud-voorzitter. Cees Eikelenboom zei hierover: “Beide partijen kunnen leven met het verslag. Uiteraard waren partijen in eerste instantie fel, maar het geheel was een puinhoop.”

Het rapport

In grote lijnen zegt het rapport het volgende.
Vast staat dan Ben Jeuring zich enorm heeft ingezet voor de SAM. Echter, de administratie die Ben Jeuring als voorzitter-penningmeester voerde was in 2016 een onsamenhangend geheel. Er zat geen duidelijke visie achter en werken zonder begroting had desastreuze gevolgen. Niet alleen aanhoudend onduidelijk declaratiegedrag en het werken zonder begroting, maar ook onverwacht sterk oplopende kosten van de hele veiligheidsketen hadden de kas in hoog tempo uitgeput.
Carolien de Weerdt, de medio 2016 aangetreden penningmeester, werd bij aanvang min of meer in het diepe gegooid. Na een inwerkperiode probeerde zij al snel orde op zaken te stellen. Het bestuur kwam echter niet uit de financiële impasse. Uiteindelijk trok de voorzitter begin januari 2017 zijn conclusies en uit eigen beweging is hij opgestapt.
De commissie vindt dat Ben Jeuring vooral beleidsmatig het een en ander te verwijten valt. Deze winter deden geruchten de ronde dat er geld zoekgemaakt was. Cees Eikelenboom ontkracht die geluiden. “Ik vind het nog steeds een triest verhaal dat de voorzitter al was veroordeeld zonder dat er een beeld was gevormd. Mensen stonden te toeteren zonder enige kennis van zaken. Ze baseerden zich op informatie van derden die het zogenaamd wel weten. Dat vind ik onacceptabel. Zoals we in het verslag al benoemd hebben zijn de zaken zoals ze zijn. Er kan echt niet worden vastgesteld dat er iemand geld in eigen zak heeft gestoken.”

Advies

De commissie adviseert een aantal dingen. Vooral: nu een streep trekken en doorgaan. Een aantal andere zaken van belang: werk nooit meer zonder algehele begroting, maak begrotingen per evenement, laat betalingen aan familie door een derde persoon verrichten, en ga in 2017 zeer zuinig ondernemen.
Donaties, sponsoring en inschrijfgelden leveren intussen voor 2017 een positief saldo op.
Het volledige rapport wordt gepresenteerd tijdens de komende donateursvergadering, die zal plaatsvinden op zondag 23 april aanstaande. De leden van de kascommissie zullen daar aanwezig zijn om hun rapportage toe te lichten. Overige onderwerpen: plan van aanpak 2017, onderwerpen vanuit de donateurs. De bijeenkomst vindt plaats in Het Klokhuis te Amersfoort, van 14.30 tot 17.30 uur.  Adres: Weberstraat 2, 3816 VC Amersfoort.

Gijs van Hesteren

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>