Laatste oproep leden voor kascommissie

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een verandering heeft plaatsgevonden binnen het bestuur. De vorige voorzitter heeft zijn functie neergelegd en Wim Hendriks is naar voren getreden als voorzitter ad interim. Het zal ook niemand ontgaan zijn dat er vragen bestaan omtrent de financiën en de boekhouding. Om één en ander onafhankelijk te laten beoordelen, zal het bestuur een zogenaamde ‘kascommissie’ installeren. Deze kascommissie zal de boekhouding controleren en het bestuur adviseren. Eind maart doen bestuur en commissie verslag van hun bevindingen tijdens een extra ledenvergadering.

De kascommissie wordt samengesteld vanuit en benoemd door de donateurs van de Stichting Aanvullende Motorsport. Dus: iedere donateur van de SAM kan zich opgeven als vrijwilliger voor de kascommissie. De kascommissie bestaat minimaal uit twee personen. Indien nodig, en dat bepaalt de kascommissie zelf, kunnen leden toegevoegd worden. Er kan ook hulp van externe deskundigen ingeroepen worden. Dit gebeurt dan in overleg met en na toestemming van het bestuur in verband met de mogelijke kosten.

Deze kascommissie wordt op korte termijn geïnstalleerd. Oproep aan alle donateurs:
Wie van jullie kan en wil tijd vrij maken om zitting te nemen in de kascommissie? De inschrijving staat nog open tot en met zondag 12 februari. Daarna maken we de namen bekend en zullen we de verdere procedure voorleggen. Als je hier belangstelling voor hebt, stuur dan een e-mail naar het wedstrijdsecretariaat, onder vermelding van ‘kascommissie’.

Wim Hendriks, voorzitter a.i.
Martin Snijder, algemeen secretaris,
Carolien de Weerdt, penningmeester.

Sam.wedstrijdsecretariaat@gmail.com

Lees ook het eerdere nieuwsbericht.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>