Leden Kascommissie: start begin maart

Update: visie Margriet de Weert toegevoegd.

Onlangs heeft het bestuur van SAM het vertrouwen in de voorzitter opgezegd. Aansluitend legde deze zijn functie neer. Mede op diens verzoek werd er een kascommissie ingesteld. Vooralsnog leven er bij iedereen meer vragen dan antwoorden.  Daarom verzochten we de onlangs verkozen kascommissie om een indruk te geven van de manier waarop ze hun opdracht gaan uitvoeren.

Woordvoerder Cees Eikelenboom meldt het volgende: “We staan er nog geheel onbevangen in. Voor begin maart hebben we een afspraak gepland met een afgevaardigde van het bestuur van de SAM. Voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden krijgen wij inzage in jaarverslagen van het bestuur, de balans en de staat van baten en lasten, zo ook de kas, boeken en bescheiden. Als kascommissie vinden we het belangrijk dat we duidelijkheid verschaffen, zonder zwartepietenspel. Mijn persoonlijke insteek is om deze taak snel en kordaat af te ronden. Daarna kunnen we met ons allen een prachtig demoraceseizoen starten.”

Zoals eerder gemeld is Margriet de Weerd het tweede lid van de commissie. Zij vult aan: “Wat ik graag wil is openheid en transparantie. Orde op zaken stellen en zo snel mogelijk positief afronden en gaan voor een fantastische nieuwe tijd voor en bij de SAM. De samenwerking met Cees gaat helemaal goed komen.”

Gaan Cees en Margriet nog gebruik maken van de diensten van Eric Neeskens en/of Harry Althof, die net iets minder stemmen kregen tijdens de uitverkiezing door de donateurs? Margriet de Weerd: “Voor nu denk ik dat Cees en ik het samen doen en in goed overleg en goede samenwerking met het bestuur.”

Eerder heeft Wim Hendriks, voorzitter ad interim, aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de werkzaamheden van de commissie vóór eind maart zullen zijn afgerond, op tijd voor het nieuwe motorseizoen.

Blijf deze website volgen voor de actuele ontwikkelingen.

Cees Eikelenboom, HIBRA-vertegenwoordiger tijdens
de prijsuitreiking van de TT van Aalsmeer in 2015.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>