Motor-erehaag voor Albert den Hartog

Het was de dag voor Kerstmis. Dit keer toch al een dag die een dubbel gevoel opriep, met alle ellende rondom het coronavirus en de maatregelen eromheen. Dan ook nog de uitvaart voor Albert den Hartog, onze graag geziene motorvriend. Tijdens het uitoefenen van zijn andere hobby, het terreinfietsen, was hij plotseling overleden. In het bijzijn van zijn maten nog wel.

Meer dan honderd motorrijders en motorsporters hadden gehoor gegeven aan de oproep om de familie te ondersteunen bij het vertrek van de stoet vanuit Alberts woning. Daarnaast was er een groep mountainbikers aanwezig. Allen stelden zich op in een erehaag, die werd voorafgegaan door Alberts beste maat Leen de Heer en zijn partner Petra. De stemming was bedrukt, zoals te verwachten was. Bij het passeren van de erehaag kreeg Albert van iedereen een laatste applaus. Hij blijft in de herinnering als een sportieve, vrolijke en trouwe sportvriend. RIP Albert.

Lees op deze site ook het in memoriam voor Albert.

(Foto’s: Henk Mannes)

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>