Nieuw bestuur voor de SAM

De SAM heeft een nieuw bestuur. Het zal met ingang van 1 januari bestaan uit Frank van de Burgt (voorzitter), Leo Mennen (secretaris), Harry Bouwman (penningmeester), Noud Lourenssen (ondersteunend bestuurslid), Ad Roeffen en Jan van Dam (inspraak en meedenkers).

Dit najaar kondigden SAM-penningmeester Carolien de Weerdt en voorzitter Gijs van Hesteren aan dat ze het einde van hun bestuurslidmaatschap voelden naderen. De bestuursleden Harry Bouwman en Noud Lourenssen hebben zich daarna bijzonder ingespannen voor het samenstellen van een nieuwe club. Zij zijn hierin geslaagd. Eind december gaf het ‘oude’ bestuur hieraan zijn goedkeuring.

Als aftredend voorzitter bedankt Gijs Carolien, Noud en Harry voor de prettige en vlekkeloze samenwerking. “We hebben de SAM eensgezind door een moeilijke periode gesleept. Met de coronapandemie staat ook het nieuwe bestuur weer voor lastige uitdagingen. We weten door wie we worden opgevolgd en daarom hebben Carolien en ik veel vertrouwen in een gezonde en leuke toekomst voor de SAM.”
Noud: “We willen Carolien en Gijs bedanken voor hun eindeloze inzet, waarbij hun geduld meerdere malen op de proef is gesteld. Zij hebben toch doorgezet, wat wij ten zeerste waarderen.”

Frank van de Burgt is vast van plan zijn voorzittersfunctie met grote inzet in te vullen. “Bestuur, rijders, vrijwilligers, we doen het vooral samen. Niet voor niets bevat de naam SAM een deel van het woord ‘SAMen’. Het is hartstikke mooi wat we doen en in deze donkere tijd zien we voor volgend jaar toch alweer lichtpuntjes. Zo komt de demo in Ermelo terug op de kalender. Ik heb veel vertrouwen in de zittende bestuursleden Noud en Harry, en in de nieuwe mensen die samen met mij aantreden in het bestuur.”

Carolien en Gijs zullen hun best doen voor een soepele overdracht van taken. De komende weken zal er ongetwijfeld het een en ander veranderen. We houden jullie op de hoogte via de bekende media – website, Facebook, Twitter, Het Motorrijwiel en het bondsblad van de MON.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>