Rijdersinformatie racedemo’s

Downloads en formulieren

Alle downloads en formulierenboel bij elkaar. Om mee te doen in grote lijnen: donateur zijn, een door de toelatingscommissie goedgekeurde motor bezitten die voldoet aan de reglementen, bij de MON jaarlicentie aanvragen of per keer bij de SAM een daglicentie, evenementenbijdrage voor een jaar betalen (of per keer de dagdeelname betalen).

Reglement-2019-SAM demo-en-endurance-versie-1-2

Heb je even tijd, neem dan dit document nog eens goed door. Dan zitten we allemaal weer op één lijn.

Download het Donatieformulier 2019 of vul online in.

Kalender SAM 2019

prijslijst 2019

Seizoensaanmelding 2019: zie onlineformulier onderaan pagina.

Aanvraag MON-SAM-startbewijs: alleen digitaal, via mijn.mon.nl. Let op: alleen voor SAM-donateurs.

Vrijwaringsverklaring MON (hoort bij aanvraag startbewijs)

Exoneratie SAM (ondertekend meenemen naar elke demo)

Daglicentie WA + PO demo classic SAM 2019. (meenemen als je op dagverzekering rijdt)

Toelatingsprocedure nieuwe motor

Online declaratieformulier onkosten vrijwilligers en officials

Wat is historisch wegracen?

Racedemo’s SAM

Stap 1 – Deelname motor

Ben je aspirantrijder, of heb je een motor die nog niet eerder bij de SAM heeft gereden, dan moet je je motor eerst bij de toelatingscommissie aanbieden. Vul daartoe het formulier in.

Dit geldt voor deelname aan zowel de reguliere dagdemo’s (de klassen 50 tot en met 750cc, de EVO en de zijspannen) als aan de endurancedemo’s (3 Uren).

Van kracht is het  Reglement-2019-SAM demo-en-endurance-versie-1-2.

Noot: het heeft geen nut om betalingen te doen voorafgaande aan de goedkeuring.

Stap 2 – Deelname rijder

De formaliteiten voor deelnemen voor het hele seizoen omvatten:

A. Aanmelden voor het MON-startbewijs

Het startbewijs 2018 kost 90 euro (voor adressen in het buitenland € 100). Je kunt een startbewijs aanvragen als je SAM-donateur bent en in het bezit van een auto- of brommerrijbewijs. Bovendien moet je een ‘eigen verklaring’ invullen. Daarmee toon je aan dat je aan de toelatingseisen voor een rijder voldoet. Tevens ben je verzekerd voor WA en persoonlijke ongevallen. Het aanvragen kan alleen online. Voor degenen zonder computer, tablet of smartphone: er is een overgangsregeling van kracht. Tot september 2018 kan je nog op papier een licentie aanvragen, tegen een meerprijs van 10 euro.

Digitaal aanvragen doe je via mijn.mon.nl

Je moet daar een persoonlijk account aanmaken. Dat is in enkele klikken gebeurd. Klik wel op ‘eerste keer” als het de eerste keer is dat je inlogt! Het wijst zich verder vanzelf als je je met je e-mailadres aanmeldt. Je krijgt een bevestigingsmail. Daarna maak je je wachtwoord aan en daarna kan je verder met het aanvragen van de licentie. De kosten voor een MON-CRT-SAM-demolicentie bedragen 90 euro. De passen worden vervolgens naar het clubsecretariaat gestuurd en via de geëigende wegen komen ze uiteindelijk bij de aanvrager terecht.

Noot: je kunt ook met een daglicentie rijden. Zie verderop in deze pagina, Stap 4.

B. SAM-donateurschap

Alleen SAM-donateurs kunnen een startbewijs aanvragen en deelnemen aan SAM-evenementen. Jaarbijdrage 32,50 euro, éénmalig evenement 12,50 euro.

Download hier het Donatieformulier 2019 (PDF) of vul online het formulier in.

C. Bepaal de klasse en de evenementen waarin je wilt deelnemen.

Na betaling van één bedrag á 135 euro heb je recht op deelname aan álle reguliere demo-evenementen van seizoen 2019.
Maak je keuze, naar gelang klasse (50125, 250-350, 500, 750, EVO en zijspan) en aantal evenementen. Endurance-evenementen vallen hier niet onder. Daarvoor meld je je apart aan.

Bankrekening: NL49RABO0315918764
BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport
Met omschrijving van de reden(en) van betaling, voor- en achternaam van de rijder.

Ga naar het online-formulier voor de seizoensaanmelding onderaan deze pagina.

Noot: je kunt ook per keer betalen. Zie verderop in deze pagina, Stap 4.

D. Jaarbijdrage voor een tweede klasse is 52,50 euro.

Of per keer 12,50 euro.

Overige opmerkingen

Wie voor 1 februari 2018 zijn startbewijs MON (90,-) plus de donatie SAM (32,50) plus de jaarinschrijving (135,-) heeft betaald is zeker van zijn huidige startnummer in 2018. Hierna komen alle overgebleven startnummers vrij.

Stap 3 – Deelname aan endurancedemo’s

De formaliteiten voor deelname aan het hele seizoen zijn gelijk aan die voor reguliere dagdemo’s.

A. Aanmelden voor het MON-startbewijs

Het startbewijs 2018 kost 90 euro (voor adressen in het buitenland € 100). Je kunt een startbewijs aanvragen als je SAM-donateur bent en in het bezit van een auto- of motorrijbewijs. Bovendien moet je een ‘eigen verklaring’ invullen. Daarmee toon je aan dat je aan de toelatingseisen voor een rijder voldoet. Tevens ben je verzekerd voor WA en persoonlijke ongevallen. Het aanvragen kan alleen online. Voor degenen zonder computer, tablet of smartphone: er is een overgangsregeling van kracht. Tot september 2018 kan je nog op papier een licentie aanvragen, tegen een meerprijs van 10 euro.

Digitaal aanvragen doe je via mijn.mon.nl

Je moet daar een persoonlijk account aanmaken. Dat is in enkele klikken gebeurd. Klik wel op ‘eerste keer” als het de eerste keer is dat je inlogt! Het wijst zich verder vanzelf als je je met je e-mailadres aanmeldt. Je krijgt een bevestigingsmail. Daarna maak je je wachtwoord aan en daarna kan je verder met het aanvragen van de licentie. De kosten voor een MON-CRT-SAM-demolicentie bedragen 90 euro. De passen worden vervolgens naar het clubsecretariaat gestuurd en via de geëigende wegen komen ze uiteindelijk bij de aanvrager terecht.

B. De 3 uren rijden met een daglicentie

Dat is mogelijk, zie daarvoor Stap 4.

C. SAM-donateurschap

Alleen SAM-donateurs kunnen een startbewijs krijgen en deelnemen aan SAM-evenementen.
Download hier het Donatieformulier 2019 (PDF) of vul online het formulier in.

D. Aanmelden evenementen

De aanmelding voor de evenementen en bij de endurance de keuze voor de klasse Vintage of Youngtimer kan je pas doen als de inschrijving wordt geopend. Het is bij endurances niet mogelijk om de deelname voor een heel seizoen in één keer te betalen. Per evenement wordt te zijner tijd de deelname geopend.

Degene die alleen aan endurances deelneemt hoeft uiteraard de jaarinschrijving van 135 euro niet te betalen. Die geldt voor de dagdemo’s.

Stap 4 – Daginschrijvingen

Daglicentie WA + PO demo classic SAM 2019. (ingevuld en ondertekend meenemen als je op dagverzekering rijdt!)

SAM verzoekt de daginschrijvers nadrukkelijk om uiterlijk tien dagen vooraf de donateurschaps-, daglicentie- en evenementskosten te voldoen.

De bedragen voor één dagevenement (ook geldig voor deelname aan endurances):

SAM-donateurschap voor één dag: 12,50 euro
MON-daglicentie: 25 euro
Inschrijfgeld deelname één demo: 22,50 euro
Inschrijfgeld deelname tweede klasse: 12,50 euro
Inschrijfgeld enduranceteam: wordt per evenement te zijner tijd vastgesteld

Seizoensaanmelding 2019: zie onlineformulier onderaan pagina.

Stap 4 – Betalingen

Bankrekening: NL49RABO0315918764
BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport
Met omschrijving van de reden(en) van betaling, voor- en achternaam van de rijder.

Aanvullende informatie over racedemo’s

Reglementering en verzekering

De SAM-racedemo’s vallen in 2019 onder het SAM Sportreglement 2019.

In samenwerking met motorsportbond MON biedt SAM de rijders een uitgebreid verzekeringspakket. Klik hier voor informatie
Waarop letten de keurmeesters? Lees het hier.

Toelatingsdag

In samenwerking met diverse bedrijven organiseert de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) jaarlijks enkele geluids- en toelatingsdagen.

Niet iedereen hoeft naar de toelatingsdagen te komen, alleen de nieuwe motorfietsen en de motorfietsen die naar aanleiding van het ingezonden formulier en de bijbehorende foto’s een uitnodiging van de commissie ontvangen. Je kunt daarna zelf aangeven op welke van de twee dagen je wilt komen. Is je motor eenmaal toegelaten dan is dat besluit geldig totdat je ermee stopt of je motor verkoopt.

Transponders

UPDATE: In seizoen 2019 rijden we weer MET TRANSPONDERS.

Sinds 2012 worden de rondetijden van de demo’s bijgehouden door een computersysteem met MyLaps MX Classic of Flex transponders. SAM ontwikkelde in samenwerking met Harry Althof en Willem Terpstra een computertoepassing, die de meting van regelmatigheid mogelijk maakte. SAM beschikt over eigen tijdmetingsapparatuur, met een decoder, software en een koffer met veertig transponders.

Type transponder

Gewerkt zal worden met de oranje MX Flex en Classic Transponders. Voorheen was de naam van het bedrijf AMB, tegenwoordig MYLAPS, maar de transponders zijn hetzelfde gebleven. Website: http://www.mylaps.com

Huren of kopen

SAM adviseert rijders om zelf voor een transponder te zorgen. De voordeligste oplossing is een oranje Classic of Flex MX-transponder bij MyLaps te huren voor ongeveer 99 euro per seizoen. Per vervolgseizoen neemt het jaarbedrag af.   Je kan kiezen voor een abonnement van 1, 2 of 5 jaar.

Of je koopt er een bij Mylaps voor ongeveer 280 euro. Zie de MyLaps website. Je krijgt er een eigen account.

Wie dat niet wil kan er bij SAM per evenement een huren voor 15 euro per evenement, zolang de voorraad strekt. SAM heeft ongeveer 40 huurtransponders beschikbaar.

Voor wie al een transponder van het juiste oranjegekleurde type MX Classic of Flex bezit, of er nu net een heeft gekocht: deze kunnen natuurlijk óók worden gebruikt.

Kopen of huren bij MON

Ook bij de MON, de motorsportkoepel waarbij SAM is aangesloten, is het mogelijk om MyLaps Classic en Flex transponders te kopen (295 euro) of te huren (99 euro), onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde voordelen.

Tijdschema

De SAM-racedemo’s worden verreden volgens een tijdschema dat er ongeveer als volgt uitziet.

8:00 9:30 Inschrijven en technische keuring
8:458:50Bespreking met officials en Baco's (intern)
9:15 9:30 Rijdersbriefing
10:00 12:00Trainingen. De volgorde van de klassen rouleert per evenement. Dus alle klassen zijn een keer het eerst en het laatst aan de beurt.
12:0013:00 Pauze
13:0017:45Eerste en tweede manche
18:0018:30Prijsuitreiking

Rijtijd is inclusief het op- en afrijden van de baan.
De invulling van de ‘Clubklasse’ is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding kan klassen al dan niet  bij elkaar voegen.
Dit wedstrijdschema is onder voorbehoud.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Berekening regelmatigheid

Hoe berekent de nieuw ingerichte software de regelmatigheid tijdens een demo? Harry Zikke Althof, onze ICT-goeroe en zelf endurancedeelnemer, legt het uit. De regelmatigheid berekenen we als volgt. Voor elke team (transponder) afzonderlijk:

1. De tijden van alle ronden worden bij elkaar opgeteld = totale tijd.
2. Het aantal ronden wordt geteld = totale aantal ronden.
3. De totale tijd wordt gedeeld door het totale aantal ronden = gemiddelde rondetijd per rijder.
4. Elke gereden ronde wordt vergeleken met de berekende gemiddelde rondetijd, het verschil (dus zowel sneller als langzamer) van elke ronde wordt opgeteld als “strafseconden” (ook een snellere ronde zorgt dus dat het aantal `strafseconden` groter wordt).
5. Van alle rijders die gereden hebben wordt een volgorde bepaald met het minste aantal `strafseconden` bovenaan.
6. Extra eis is dat een rijder tenminste 70% van het grootst getelde totale aantal ronden gereden moet hebben. Te weinig ronden leidt tot de uitsluiting van kwalificatie = DNF (Did not Finish). Deze 70 % is volgens het reglement en kan mogelijk aangepast worden door de wedstrijdleiding.
7. Een andere extra eis: om in aanmerking te komen voor klassering dient een deelnemer in beide manches te finishen. De training wordt NIET meegeteld.

Seizoensaanmelding racedemo’s 2019

Aanhef:

Voornaam:*

Achternaam:*

Email:*

Telefoonnummer:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Bellen in geval van nood, telefoonnummer:*


Deze aanmelding heeft uitsluitend betrekking op dagdemo's. Voor de endurances moet je je apart aanmelden. Deelname in seizoen 2019 aan:* HierdenErmeloOssEtten-LeurOosterwolde
Merk motor:*

Klasse:*

Eventueel 2e klasse (Bijzonderheden opgeven in veld 'opmerkingen'):

Transponder (type oranje MX):
Ik huur een transponder á €15,00Ik bezit zelf een transponder
Transpondernummer, indien van toepassing:


Ja, ik ben op de hoogte van de reglementen en voorwaarden, ik erken dat ik deelneem aan een risicosport en ik zal de organisatie niet aansprakelijk stellen voor schade:*