Rijdersinformatie racedemo’s 2023

Downloads en formulieren

Alle downloads en formulierenboel bij elkaar. Om mee te doen in grote lijnen: je wordt donateur, berijdt een door de toelatingscommissie goedgekeurde motor die voldoet aan de reglementen, je vraagt bij de MON een jaarlicentie aan of kiest per keer voor een daglicentie, je betaalt de evenementenbijdrage voor een jaar (of betaalt per keer de dagdeelname).

Reglement-2020-SAM demo-en-endurance [versie-1-1]

Heb je even tijd, neem dan dit document nog eens goed door. Dan zitten we allemaal weer op één lijn.

Aanmelding demo’s 2023 Voor aanmelding per keer vind je de onlineformulieren bij de desbetreffende agenda-pagina’s.

Jaarinschrijving 2023: zie onderaan deze pagina.

Aanvraag MON-SAM-startbewijs: alleen digitaal, via mijn.mon.nl. Let op: alleen voor SAM-donateurs.

Donatieformulier-2023.

Donatieformulier wordt automatisch gedownload, u kunt het dan invullen en terug sturen. Voor het on-line formulier helemaal naar onderen scrollen.

Vrijwaringsverklaring MON 2023 (hoort bij aanvraag daglicentie)

Daglicentie-WA-demo-classic-SAM-2023.

(meenemen als je op dagverzekering rijdt)

Toelatingsprocedure nieuwe motor

Online declaratieformulier onkosten vrijwilligers en officials

Wat is historisch wegracen?

Racedemo’s SAM

Stap 1 – Deelname motor

Ben je aspirantrijder, of heb je een motor die nog niet eerder bij de SAM heeft gereden, dan moet je je motor eerst bij de toelatingscommissie aanbieden. Vul daartoe het formulier in.

Dit geldt voor deelname aan zowel de reguliere dagdemo’s (de klassen 50 tot en met 750cc, de EVO en de zijspannen) als aan de endurancedemo’s (3 Uren).

Van kracht is het  Reglement-2020-SAM demo-en-endurance [versie-1-1]

Noot: het heeft geen nut om betalingen te doen voorafgaande aan de goedkeuring.

Stap 2 – Deelname rijder

De formaliteiten voor deelnemen voor het hele seizoen omvatten:

A. Aanmelden voor het MON-startbewijs

Het startbewijs 2023 kost 90 euro. Je kunt een startbewijs aanvragen als je SAM-donateur bent en in het bezit van een auto- of brommerrijbewijs. Bovendien moet je een ‘eigen verklaring’ invullen. Daarmee toon je aan dat je als rijder aan de gezondheids- en toelatingseisen voldoet. Tevens ben je verzekerd voor WA én persoonlijke ongevallen. Het aanvragen kan alleen online. Voor degenen zonder computer, tablet of smartphone: tot 2018 was er een overgangsregeling van kracht. Dit is nu niet meer mogelijk, uiteraard kunnen we je wel behulpzaam zijn bij het on-line inschrijven.

Digitaal aanvragen doe je via mijn.mon.nl

Je moet daar een persoonlijk account aanmaken. Dat is in enkele klikken gebeurd. Klik wel op ‘eerste keer” als het de eerste keer is dat je inlogt! Het wijst zich verder vanzelf als je je met je e-mailadres aanmeldt. Je krijgt een bevestigingsmail. Daarna maak je je wachtwoord aan en daarna kan je verder met het aanvragen van de licentie. De kosten voor een MON-CRT-SAM-demolicentie bedragen 90 euro. De passen worden vervolgens naar het clubsecretariaat gestuurd en via de geëigende wegen komen ze uiteindelijk bij de aanvrager terecht. Als je nog geen nummer toegewezen hebt gekregen, vul dan een nul of een streepje in. Je krijgt dan later je nummer van het secretariaat.

Noot: je kunt ook met een daglicentie rijden. Zie verderop in deze pagina, Stap 4.

B. SAM-donateurschap

Alleen SAM-donateurs kunnen een startbewijs aanvragen en deelnemen aan SAM-evenementen. Jaarbijdrage 35 euro, éénmalig evenement 10,00 euro.

Download hier het Donatieformulier-2023. (PDF) of  vul online het formulier in.

C. Bepaal de klasse en de evenementen waarin je wilt deelnemen.

Na betaling van één bedrag á 125 euro (exclusief MON licentie en donateurschap) heb je recht op deelname aan Testdag Lelystad en de demo’s;  Hierden, Ermelo, Oss, Zwaagdijk, Drachten en Oosterwolde. Endurance-evenementen vallen hier niet onder. Daarvoor meld je je apart aan.

Bankrekening: NL49RABO0315918764
BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport
Met omschrijving van de reden(en) van betaling, voor- en achternaam van de rijder.

Noot: je kunt ook per keer betalen. Zie verderop in deze pagina, Stap 4.

D. Voor een tweede klasse zijn de kosten 10,- Euro.

Overige opmerkingen

Wie voor 1 maart 2023 zijn startbewijs MON (90,-) plus de donatie SAM (35 euro) plus de jaarinschrijving (125,-) heeft betaald is zeker van zijn huidige startnummer in 2023. Hierna komen alle overgebleven startnummers vrij.

Stap 3 – Deelname aan endurancedemo’s

De formaliteiten voor deelname aan het hele seizoen zijn gelijk aan die voor reguliere dagdemo’s.

A. Aanmelden voor het MON-startbewijs

Het startbewijs 2023 kost 90 euro. Je kunt een startbewijs aanvragen als je SAM-donateur bent en in het bezit van een auto- of motorrijbewijs. Bovendien moet je een ‘eigen verklaring’ invullen. Daarmee toon je aan dat je aan de toelatingseisen voor een rijder voldoet. Tevens ben je verzekerd voor WA en persoonlijke ongevallen. Het aanvragen kan alleen online.

Digitaal aanvragen doe je via mijn.mon.nl

Je moet daar een persoonlijk account aanmaken. Dat is in enkele klikken gebeurd. Klik wel op ‘eerste keer” als het de eerste keer is dat je inlogt! Het wijst zich verder vanzelf als je je met je e-mailadres aanmeldt. Je krijgt een bevestigingsmail. Daarna maak je je wachtwoord aan en daarna kan je verder met het aanvragen van de licentie. De kosten voor een MON-CRT-SAM-demolicentie bedragen 90 euro. De passen worden vervolgens naar het clubsecretariaat gestuurd en via de geëigende wegen komen ze uiteindelijk bij de aanvrager terecht.

B. De 3 uren rijden met een daglicentie

Dat is mogelijk, zie daarvoor Stap 4.

C. SAM-donateurschap

Alleen SAM-donateurs kunnen een startbewijs krijgen en deelnemen aan SAM-evenementen.
Download hier het Donatieformulier 2023 (PDF) of  vul online het formulier in.

D. Aanmelden evenementen

De aanmelding voor de evenementen en bij de endurance de keuze voor de klasse Vintage of Youngtimer kan je pas doen als de inschrijving wordt geopend. Het is bij endurances niet mogelijk om de deelname voor een heel seizoen in één keer te betalen. Per evenement wordt te zijner tijd de deelname geopend.

Degene die alleen aan endurances deelneemt hoeft uiteraard de jaarinschrijving van 125 euro niet te betalen. Die geldt voor de dagdemo’s.

Stap 4 – Daginschrijvingen

Daglicentie-demo-classic-SAM-2023  Dit formulier meenemen naar evenement ingevuld aanbieden tijdens de inschrijving. De dagverzekering dekt WA, wettelijke aansprakelijkheid jegens derden, maar in tegenstelling tot de jaarlicentie biedt de daglicentie geen PO-dekking (uitkering bij persoonlijke ongevallen).

SAM verzoekt de daginschrijvers nadrukkelijk om uiterlijk tien dagen vooraf de donateurschaps-, daglicentie- en evenementskosten te voldoen.

De bedragen voor één dagevenement (ook geldig voor deelname aan endurances):

SAM-donateurschap voor één dag: 10,00 euro
MON-daglicentie: 25 euro
Inschrijfgeld deelname één demo: 30,00 euro
Totaalbedrag voor daginschrijving in één klasse : 65 Euro

Inschrijfgeld (totaal) deelname twee klassen: 40,00
Totaalbedrag voor daginschrijving in twee klasse : 75,00 Euro

LET OP dit is exclusief huur transponder a 10 euro!!

Inschrijfgeld enduranceteam: wordt per evenement te zijner tijd vastgesteld

Stap 4 – Betalingen

Bankrekening: NL49RABO0315918764
BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport
Met omschrijving van de reden(en) van betaling, voor- en achternaam van de rijder en vermelding startnummer.

Aanvullende informatie over racedemo’s

Reglementering en verzekering

De SAM-racedemo’s vallen in 2023 onder het SAM Sportreglement 2020.

In samenwerking met motorsportbond MON biedt SAM de rijders een uitgebreid verzekeringspakket. Klik hier voor informatie
Waarop letten de keurmeesters? Lees het hier.

Toelatingsdag

In samenwerking met diverse bedrijven organiseert de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) jaarlijks een geluids- en toelatingsdag.

Niet iedereen hoeft naar de toelatingsdag te komen, alleen de nieuwe motorfietsen en de motorfietsen die naar aanleiding van het ingezonden formulier en de bijbehorende foto’s een uitnodiging van de commissie ontvangen. Je kunt daarna zelf aangeven op welke van de twee dagen je wilt komen. Is je motor eenmaal toegelaten dan is dat besluit geldig totdat je ermee stopt of je motor verkoopt.

Transponders

Sinds 2012 worden de rondetijden van de demo’s bijgehouden door een computersysteem met MyLaps MX Classic of Flex transponders. SAM ontwikkelde in samenwerking met Harry Althof en Willem Terpstra een computertoepassing, die de meting van regelmatigheid mogelijk maakte. SAM beschikt over eigen tijdmetingsapparatuur, met een decoder, software en een koffer met veertig transponders.

Type transponder

Gewerkt wordt met de oranje MX Flex en Classic Transponders. Voorheen was de naam van het bedrijf AMB, tegenwoordig MYLAPS, maar de transponders zijn hetzelfde gebleven. Website: http://www.mylaps.com

Huren transponder:

Bij de SAM kan voor het hele seizoen, of per evenement een transponder gehuurd worden. De prijs voor het hele seizoen een transponder huren bedraagt 50 euro en per evenement 10 euro.

Voor wie al een transponder van het juiste oranjegekleurde type MX Classic, X2 of Flex bezit, of er nu net een heeft gekocht: deze kunnen natuurlijk óók worden gebruikt.

Tijdschema

De SAM-racedemo’s worden verreden volgens een tijdschema.  Dit schema wordt tijdig bekend gesteld.

Rijtijd is inclusief het op- en afrijden van de baan.
De invulling van de ‘Clubklasse’ is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
Dit wedstrijdschema is onder voorbehoud.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Berekening regelmatigheid

Hoe berekent de nieuw ingerichte software de regelmatigheid tijdens een demo? Harry Zikke Althof, onze ICT-goeroe en zelf endurancedeelnemer, legt het uit. De regelmatigheid berekenen we als volgt. Voor elke team (transponder) afzonderlijk:

1. De tijden van alle ronden worden bij elkaar opgeteld = totale tijd.
2. Het aantal ronden wordt geteld = totale aantal ronden.
3. De totale tijd wordt gedeeld door het totale aantal ronden = gemiddelde rondetijd per rijder.
4. Elke gereden ronde wordt vergeleken met de berekende gemiddelde rondetijd, het verschil (dus zowel sneller als langzamer) van elke ronde wordt opgeteld als “strafseconden” (ook een snellere ronde zorgt dus dat het aantal `strafseconden` groter wordt).
5. Van alle rijders die gereden hebben wordt een volgorde bepaald met het minste aantal `strafseconden` bovenaan.
6. Extra eis is dat een rijder tenminste 70% van het grootst getelde totale aantal ronden gereden moet hebben. Te weinig ronden leidt tot de uitsluiting van kwalificatie = DNF (Did not Finish). Deze 70 % is volgens het reglement en kan mogelijk aangepast worden door de wedstrijdleiding.
7. Een andere extra eis: om in aanmerking te komen voor klassering dient een deelnemer in beide manches te finishen. De training wordt NIET meegeteld.

Inschrijven hele seizoen 2023

De kosten voor een heel seizoen bedragen 125 euro.
De (reserve) bakkenist schrijft hier ook in, in het opmerkingen veld vermelden met wie hij/zij rijdt

Inschrijven SAM demo 2023

 

https://www.sammotorsport.nl/wp-content/uploads/2023/05/vriijwaring-SAM-MON-2023-4.pdf