Rijdersinformatie racedemo’s 2022

Downloads en formulieren

Alle downloads en formulierenboel bij elkaar. Om mee te doen in grote lijnen: je wordt donateur, berijdt een door de toelatingscommissie goedgekeurde motor die voldoet aan de reglementen, je vraagt bij de MON een jaarlicentie aan of kiest per keer voor een daglicentie, je betaalt de evenementenbijdrage voor een jaar (of betaalt per keer de dagdeelname).

Reglement-2020-SAM demo-en-endurance [versie-1-1]

Heb je even tijd, neem dan dit document nog eens goed door. Dan zitten we allemaal weer op één lijn.

Aanmelding demo’s 2022 Voor aanmelding per keer vind je de onlineformulieren bij de desbetreffende agenda-pagina’s.

Jaarinschrijving 2022: zie onderaan deze pagina.

Aanvraag MON-SAM-startbewijs: alleen digitaal, via mijn.mon.nl. Let op: alleen voor SAM-donateurs.

Donateur worden. https://www.sammotorsport.nl/donateur-worden-2022/

Vrijwaringsverklaring MON (hoort bij aanvraag startbewijs)

Daglicenties-MON-2021

(meenemen als je op dagverzekering rijdt)

Toelatingsprocedure nieuwe motor

Online declaratieformulier onkosten vrijwilligers en officials

Wat is historisch wegracen?

Racedemo’s SAM

Stap 1 – Deelname motor

Ben je aspirantrijder, of heb je een motor die nog niet eerder bij de SAM heeft gereden, dan moet je je motor eerst bij de toelatingscommissie aanbieden. Vul daartoe het formulier in.

Dit geldt voor deelname aan zowel de reguliere dagdemo’s (de klassen 50 tot en met 750cc, de EVO en de zijspannen) als aan de endurancedemo’s (3 Uren).

Van kracht is het  Reglement-2020-SAM demo-en-endurance [versie-1-1]

Noot: het heeft geen nut om betalingen te doen voorafgaande aan de goedkeuring.

Stap 2 – Deelname rijder

De formaliteiten voor deelnemen voor het hele seizoen omvatten:

A. Aanmelden voor het MON-startbewijs

Het startbewijs 2022 kost 70 euro. Je kunt een startbewijs aanvragen als je SAM-donateur bent en in het bezit van een auto- of brommerrijbewijs. Bovendien moet je een ‘eigen verklaring’ invullen. Daarmee toon je aan dat je als rijder aan de gezondheids- en toelatingseisen voldoet. Tevens ben je verzekerd voor WA én persoonlijke ongevallen. Het aanvragen kan alleen online. Voor degenen zonder computer, tablet of smartphone: tot 2018 was er een overgangsregeling van kracht. Dit is nu niet meer mogelijk.

Digitaal aanvragen doe je via mijn.mon.nl

Je moet daar een persoonlijk account aanmaken. Dat is in enkele klikken gebeurd. Klik wel op ‘eerste keer” als het de eerste keer is dat je inlogt! Het wijst zich verder vanzelf als je je met je e-mailadres aanmeldt. Je krijgt een bevestigingsmail. Daarna maak je je wachtwoord aan en daarna kan je verder met het aanvragen van de licentie. De kosten voor een MON-CRT-SAM-demolicentie bedragen 70 euro. De passen worden vervolgens naar het clubsecretariaat gestuurd en via de geëigende wegen komen ze uiteindelijk bij de aanvrager terecht. Als je nog geen nummer toegewezen hebt gekregen, vul dan een nul of een streepje in. Je krijgt dan later je nummer van het secretariaat.

Noot: je kunt ook met een daglicentie rijden. Zie verderop in deze pagina, Stap 4.

B. SAM-donateurschap

Alleen SAM-donateurs kunnen een startbewijs aanvragen en deelnemen aan SAM-evenementen. Jaarbijdrage 25 euro, éénmalig evenement 10,00 euro.

Download hier het Donatieformulier 2020 (PDF) of  vul online het formulier in.

C. Bepaal de klasse en de evenementen waarin je wilt deelnemen.

Na betaling van één bedrag á 125 euro (exclusief MON licentie en donateurschap) heb je recht op deelname aan Testdag Lelystad en de demo’s;  Hierden, Ermelo, Oss, Zwaagdijk, Drachten en Oosterwolde. Endurance-evenementen vallen hier niet onder. Daarvoor meld je je apart aan.

Bankrekening: NL49RABO0315918764
BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport
Met omschrijving van de reden(en) van betaling, voor- en achternaam van de rijder.

Ga per evenement naar de online-formulieren. Zie het tabblad ‘Agenda’.

Noot: je kunt ook per keer betalen. Zie verderop in deze pagina, Stap 4.

D. Voor een tweede klasse zijn de kosten 30,- Euro.

Overige opmerkingen

Wie voor 31 maart 2022 zijn startbewijs MON (70,-) plus de donatie SAM (25 euro) plus de jaarinschrijving (125,-) heeft betaald is zeker van zijn huidige startnummer in 2022. Hierna komen alle overgebleven startnummers vrij.

Stap 3 – Deelname aan endurancedemo’s

De formaliteiten voor deelname aan het hele seizoen zijn gelijk aan die voor reguliere dagdemo’s.

A. Aanmelden voor het MON-startbewijs

Het startbewijs 2022 kost 70 euro. Je kunt een startbewijs aanvragen als je SAM-donateur bent en in het bezit van een auto- of motorrijbewijs. Bovendien moet je een ‘eigen verklaring’ invullen. Daarmee toon je aan dat je aan de toelatingseisen voor een rijder voldoet. Tevens ben je verzekerd voor WA en persoonlijke ongevallen. Het aanvragen kan alleen online.

Digitaal aanvragen doe je via mijn.mon.nl

Je moet daar een persoonlijk account aanmaken. Dat is in enkele klikken gebeurd. Klik wel op ‘eerste keer” als het de eerste keer is dat je inlogt! Het wijst zich verder vanzelf als je je met je e-mailadres aanmeldt. Je krijgt een bevestigingsmail. Daarna maak je je wachtwoord aan en daarna kan je verder met het aanvragen van de licentie. De kosten voor een MON-CRT-SAM-demolicentie bedragen 70 euro. De passen worden vervolgens naar het clubsecretariaat gestuurd en via de geëigende wegen komen ze uiteindelijk bij de aanvrager terecht.

B. De 3 uren rijden met een daglicentie

Dat is mogelijk, zie daarvoor Stap 4.

C. SAM-donateurschap

Alleen SAM-donateurs kunnen een startbewijs krijgen en deelnemen aan SAM-evenementen.
Download hier het Donatieformulier 2020 (PDF) of  vul online het formulier in.

D. Aanmelden evenementen

De aanmelding voor de evenementen en bij de endurance de keuze voor de klasse Vintage of Youngtimer kan je pas doen als de inschrijving wordt geopend. Het is bij endurances niet mogelijk om de deelname voor een heel seizoen in één keer te betalen. Per evenement wordt te zijner tijd de deelname geopend.

Degene die alleen aan endurances deelneemt hoeft uiteraard de jaarinschrijving van 125 euro niet te betalen. Die geldt voor de dagdemo’s.

 

D6. Aanmelding Oosterwolde 01-Oktober-2022

  Deze aanmelding heeft uitsluitend betrekking op de Racedemo Oosterwolde 01-oktober-2022

  De deelnemer

  Aanhef:  Voornaam:*


  Achternaam:*


  Email:*


  Telefoonnummer:*


  Adres:*


  Postcode:*


  Woonplaats:*

  Bij ongeval

  Waarschuwen bij ongeval:*


  Telefoonnummer:*

  De motor

  Merk motor:*


  Type:*


  Klasse:*


  Bouwjaar:*


  SAM-toegelaten:  2e motor
  Merk motor:


  Type:


  Klasse:


  Bouwjaar:


  SAM-toegelaten:  Verzekering en betaling etc.
  Betaling ondervermelding Evenement, Naam, Klasse en startnummer, zonder licentie is deelname niet mogelijk

  Is er een jaarinschrijving betaald, en heb je een MON licentie, dan zijn hier verder geen kosten.

  Is er een jaarinschrijving betaald, en heb je geen MON licentie
  Ik neem deel met een MON daglicentie:
  NeeJa - deelnamekosten € 25 per rijder, zijspan zijn 2 rijders

  Is er geen jaarinschrijving betaald, neem deel met daginschrijving:
  Ik neem deel met een daglicentie :
  NeeJa - deelnamekosten € 60 per rijder of team

  Extra kosten voor de inschrijving met tweede motor is € 12,50

  Transponder

  Transpondernummer (indien van toepassing, graag invullen):

  Voorwaarden

  Ja, ik ben op de hoogte van de reglementen en voorwaarden, ik erken dat ik deelneem aan een risicosport en ik zal de organisatie niet aansprakelijk stellen voor schade.

  Afmelden
  afmelden kan met een dringende geldige rede of er is geen mogelijkheid om te rijden door bijvoorbeeld volle klasse cq. SAM blaast het evenement af dit tot 2 weken voor het evenement, dan wordt op verzoek betaling terug gestort.

  Afmelding binnen twee weken voor het evenement wordt gezien als donatie voor het evenement

  Opmerkingen

  Stap 4 – Daginschrijvingen

  Daglicenties-MON-2021. Stuur ze vóór het evenement ingevuld en ondertekend op naar sam.wedstrijdsecretariaat@gmail.com. De dagverzekering dekt WA, wettelijke aansprakelijkheid jegens derden, maar in tegenstelling tot de jaarlicentie biedt de daglicentie geen PO-dekking (uitkering bij persoonlijke ongevallen).

  SAM verzoekt de daginschrijvers nadrukkelijk om uiterlijk tien dagen vooraf de donateurschaps-, daglicentie- en evenementskosten te voldoen.

  De bedragen voor één dagevenement (ook geldig voor deelname aan endurances):

  SAM-donateurschap voor één dag: 10,00 euro
  MON-daglicentie: 25 euro
  Inschrijfgeld deelname één demo: 25,00 euro
  Totaalbedrag voor daginschrijving in één klasse : 60 Euro

  Inschrijfgeld deelname twee klassen: 35,00
  Totaalbedrag voor daginschrijving in twee klasse : 70,00 Euro

  Inschrijfgeld enduranceteam: wordt per evenement te zijner tijd vastgesteld

  Stap 4 – Betalingen

  Bankrekening: NL49RABO0315918764
  BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport
  Met omschrijving van de reden(en) van betaling, voor- en achternaam van de rijder.

  Aanvullende informatie over racedemo’s

  Reglementering en verzekering

  De SAM-racedemo’s vallen in 2022 onder het SAM Sportreglement 2022.

  In samenwerking met motorsportbond MON biedt SAM de rijders een uitgebreid verzekeringspakket. Klik hier voor informatie
  Waarop letten de keurmeesters? Lees het hier.

  Toelatingsdag

  In samenwerking met diverse bedrijven organiseert de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) jaarlijks een geluids- en toelatingsdag.

  Niet iedereen hoeft naar de toelatingsdag te komen, alleen de nieuwe motorfietsen en de motorfietsen die naar aanleiding van het ingezonden formulier en de bijbehorende foto’s een uitnodiging van de commissie ontvangen. Je kunt daarna zelf aangeven op welke van de twee dagen je wilt komen. Is je motor eenmaal toegelaten dan is dat besluit geldig totdat je ermee stopt of je motor verkoopt.

  Transponders

  UPDATE: In seizoen 2022 rijden we verplicht weer MET TRANSPONDERS.

  Sinds 2012 worden de rondetijden van de demo’s bijgehouden door een computersysteem met MyLaps MX Classic of Flex transponders. SAM ontwikkelde in samenwerking met Harry Althof en Willem Terpstra een computertoepassing, die de meting van regelmatigheid mogelijk maakte. SAM beschikt over eigen tijdmetingsapparatuur, met een decoder, software en een koffer met veertig transponders.

  Type transponder

  Gewerkt wordt met de oranje MX Flex en Classic Transponders. Voorheen was de naam van het bedrijf AMB, tegenwoordig MYLAPS, maar de transponders zijn hetzelfde gebleven. Website: http://www.mylaps.com

  Huren of kopen

  SAM adviseert rijders om zelf voor een transponder te zorgen. De voordeligste oplossing is een oranje Classic of Flex MX-transponder bij MyLaps te huren voor ongeveer 99 euro per seizoen. Per vervolgseizoen neemt het jaarbedrag af.   Je kan kiezen voor een abonnement van 1, 2 of 5 jaar.

  Of je koopt er een bij Mylaps voor ongeveer 280 euro. Zie de MyLaps website. Je krijgt er een eigen account.

  Wie dat niet wil kan er bij SAM per evenement een huren voor 10 euro per evenement, zolang de voorraad strekt. SAM heeft ongeveer 40 huurtransponders beschikbaar.

  Voor wie al een transponder van het juiste oranjegekleurde type MX Classic, X2 of Flex bezit, of er nu net een heeft gekocht: deze kunnen natuurlijk óók worden gebruikt.

  Kopen of huren bij MON

  Ook bij de MON, de motorsportkoepel waarbij SAM is aangesloten, is het mogelijk om MyLaps Classic en Flex of X2 transponders te kopen (295 euro) of te huren (99 euro), onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde voordelen.

  Tijdschema

  De SAM-racedemo’s worden verreden volgens een tijdschema dat er ongeveer als volgt uitziet.

  Wordt later gepubliceerd

  Rijtijd is inclusief het op- en afrijden van de baan.
  De invulling van de ‘Clubklasse’ is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
  De wedstrijdleiding kan klassen al dan niet  bij elkaar voegen.
  Dit wedstrijdschema is onder voorbehoud.
  Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  Berekening regelmatigheid

  Hoe berekent de nieuw ingerichte software de regelmatigheid tijdens een demo? Harry Zikke Althof, onze ICT-goeroe en zelf endurancedeelnemer, legt het uit. De regelmatigheid berekenen we als volgt. Voor elke team (transponder) afzonderlijk:

  1. De tijden van alle ronden worden bij elkaar opgeteld = totale tijd.
  2. Het aantal ronden wordt geteld = totale aantal ronden.
  3. De totale tijd wordt gedeeld door het totale aantal ronden = gemiddelde rondetijd per rijder.
  4. Elke gereden ronde wordt vergeleken met de berekende gemiddelde rondetijd, het verschil (dus zowel sneller als langzamer) van elke ronde wordt opgeteld als “strafseconden” (ook een snellere ronde zorgt dus dat het aantal `strafseconden` groter wordt).
  5. Van alle rijders die gereden hebben wordt een volgorde bepaald met het minste aantal `strafseconden` bovenaan.
  6. Extra eis is dat een rijder tenminste 70% van het grootst getelde totale aantal ronden gereden moet hebben. Te weinig ronden leidt tot de uitsluiting van kwalificatie = DNF (Did not Finish). Deze 70 % is volgens het reglement en kan mogelijk aangepast worden door de wedstrijdleiding.
  7. Een andere extra eis: om in aanmerking te komen voor klassering dient een deelnemer in beide manches te finishen. De training wordt NIET meegeteld.

  Inschrijven hele seizoen 2022

  De kosten voor een heel seizoen bedragen 125 euro.
  De (reserve) bakkenist schrijft hier ook in, in het opmerkingen veld vermelden met wie hij/zij rijdt

   Aanhef:

   Voornaam:*

   Achternaam:*

   Email:*

   Telefoonnummer:*

   Adres:*

   Postcode:*

   Woonplaats:*

   Bellen in geval van nood, naam:*


   telefoonnummer:*


   De kosten bedragen 125 euro voor alle vijf evenementen. Deze aanmelding heeft uitsluitend betrekking op de dagdemo's en de Testdag op het Midlandcircuit te Lelystad. Voor de endurances moet je je apart aanmelden.

   Merk - type motor:*

   Klasse:*

   Eventueel tweede klasse (Bijzonderheden opgeven in veld 'opmerkingen'):

   Transponder (type oranje MX):

   Transpondernummer, indien van toepassing:

   Ja, ik ben op de hoogte van de reglementen en voorwaarden, ik erken dat ik deelneem aan een risicosport en ik zal de organisatie niet aansprakelijk stellen voor schade:*