SAM-kalender 2016

Onder voorbehoud is dit de kalender voor SAM-evenementen in 2016. Onderaan deze pagina kunt u zich bovendien aanmelden voor de evenementen en klasse van uw keuze.

Kalender SAM racedemo 2016

ONLINE SEIZOENSAANMELDING RACEDEMO’S

Schrijf je hier in voor de demo’s waaraan je mee wilt doen.

De deelnemers verklaren bekend te zijn met de geldende SAM-reglementen en zich eraan te houden. Zij zijn bekend met de risico’s van de motorsport en verklaren noch de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM), noch dienstdoende officials, noch de organisatie ter plaatse, noch mededeelnemers aansprakelijk te stellen voor enige geleden schade.
De deelnemers van het team zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en tonen bij de inschrijving verplicht een ingevulde en ondertekende SAM-exoneratie, een MON-racedemostartbewijs, of een ondertekende daglicentie.

Deelnamegegevens

Alleen motoren die beschikken over de gele SAM-Toelatingsticker komen in aanmerking voor deelname. Ga dus na of uw motor is aangemeld voor toelating, of verzend tijdig het Aanmeldformulier nieuwe motor aan de Toelatingscommissie. Op de demodagen zelf is lang niet altijd iemand van de Toelatingscommissie aanwezig, dus wacht niet tot het laatste moment!

Kosten

Deelnamekosten per jaar
SAM-donatie per jaar per deelnemer (indien nog niet betaald voor 2016): € 30,00
De jaarbijdrage á € 125,00 in één keer voor alle demo’s van 2016 (behalve endurance en alleen voor degene die beschikt over een SAM-MON-startbewijs)
Inschrijfgeld voor tweede klasse per jaar: € 62,50 per klasse.
OF: MON-dagverzekering WA + PO (indien niet in bezit van een MON-startbewijs): € 20,00
Per demo tevoren te voldoen uiterlijk tien dagen vóór de dag van het evenement € 30
Dagdeelname, per demo tevoren te voldoen uiterlijk tien dagen vóór de dag van het betreffende evenement
Transponderhuur (tenzij zelf in bezit van Mylaps MX transponder en zolang de voorraad strekt): € 15,00

Aanmelding motor

Inschrijven is mogelijk voor de 50cc, 125cc, 250cc, 350cc, 500cc, 750cc, zijspannen, paradeklasse. Voor de avondendurances gelden andere voorwaarden. Er komen per endurance te zijner tijd aparte inschrijfformulieren online. Volg deze site.

Toegelaten zijn motoren, gebouwd vóór 31 december 1987 en voorzien van de gele SAM-toelatingsticker. Heb je die niet? Meld je motor aan bij de Toelatingscommissie met het formulier Aanmeldformulier motor

De inschrijving is pas compleet na inzending van een correct ingevuld inschrijfformulier en als het totaalbedrag is bijgeschreven op de rekening van SAM. Pas daarna ontvangt u een bevestiging.
Te betalen aan: Rabobank NL49RABO 0315918764 o.v.v. seizoensaanmelding 2016, naam de twee rijder, al dan niet bijdrage donatie, dagverzekering en/of transponder.
BIC: RABONL2U TNV Stichting Aanvullende Motorsport

Niet juist en onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

  Aanhef:

  Voornaam:*

  Achternaam:*

  Email:*

  Telefoonnummer:*

  Adres:*

  Postcode:*

  Woonplaats:*

  Ik neem in seizoen 2018 deel aan:* LelystadHierdenOssErmeloElstHarlingenEtten-LeurDodewaardOosterwolde
  Merk motor:*

  Klasse:*

  Eventueel 2e klasse (Bijzonderheden opgeven in veld 'opmerkingen'):

  Transponder (type oranje MX):
  Ik huur een transponder á €15,00Ik bezit zelf een transponder
  Transpondernummer, indien van toepassing:


  Ja, ik ben op de hoogte van de reglementen en voorwaarden, ik erken dat ik deelneem aan een risicosport en ik zal de organisatie niet aansprakelijk stellen voor schade:*