SAM ook in 2016 weer naar circuit Paalgraven

Positieve sfeer bij evaluatie 3 Uren van Oss

Pinksterraces Oss-Poster-2015OSS – Begin juli spraken afgevaardigden van het SAM-bestuur en van het Hoofdbestuur van de Motorsport Organisatie Nederland (M.O.N.) met de Stichting Wegrace Oss. In een positieve sfeer keken zij terug op de Drie Uren van Oss. In mei, na afloop van dat evenement waren er lichte wrevels; dankzij dit goede gesprek zijn die de wereld uit. Alle betrokken organisaties hebben maar één einddoel: het behoud van de motorsport voor Nederland. Volgend jaar een vijfde editie van de Drie Uren!

Aan de ene kant van de tafel het bijna voltallige bestuur van de Stichting Wegrace Oss, onder aanvoering van voorzitter Jenny van Alebeek. Tonnie van de Bunte was namens het SAM-bestuur naar Oss gereisd. Tonnie is vanuit de SAM de verantwoordelijke persoon voor veiligheid en circuitzaken. Hij draagt zorg voor de juiste inrichting van de circuits, de plaatsing van de veiligheidsvoorzieningen en hij treedt op als voorrijder tussen de manches door. Gijs van Hesteren zat er met twee petten op: ten eerste als lid van het M.O.N.-hoofdbestuur. Tijdens SAM-evenementen houdt Gijs namens de M.O.N. in de gaten of de veiligheid en de reglementen op de juiste manier worden gehanteerd. Daarnaast is Gijs binnen de SAM-organisatie veiligheidsassistent van Tonnie van de Bunte. Als Tonnie afwezig is of verhinderd vervangt hij hem.

Het was nuttig om nog eens onder de aandacht te brengen dat de langeafstandsdemo wordt verreden onder auspiciën van de M.O.N. Na het afronden van het KNMV-dagprogramma vertrekken de desbetreffende officials huiswaarts en nemen die van de M.O.N. het over. Ook het hele pakket met reglementen en verzekeringen wisselt van bond.

Meer tijd

Tonnie noemde een aantal zaken inzake de organisatie en de veiligheid. Voor volgend jaar zal van beide kanten bekeken worden of er meer tijd kan komen tussen het KNMV-programma en de start van de 3 Urentrainingen. Dat geldt ook voor de uitlooptijd, voor het geval dat het programma uitloopt. SAM gaat zich bovendien hard maken voor aanvulling van het aantal baancommissarissen en andere officials, vanuit eigen SAM-kring.

De pitstraat blijft krap; misschien komt die volgend jaar op een andere plaats, maar daarover is nog niets zeker. Het rennerskwartier van de enduranceteams blijft op dezelfde plek. Er ging dit jaar een en ander mis met de beschikbaarheid van toiletten en elektriciteit. Dat was geen opzet vanuit de stichting en zal in 2016 niet weer gebeuren.

Publiciteit

De Stichting Wegrace Oss zat nog een beetje in zijn maag met de negatieve publiciteit die vanuit de SAM was gekomen, na afloop van de Pinksterraces dit jaar. Tonnie en Gijs gaven aan dat deze kwestie nu uit de wereld was. Alle betrokken organisaties werken met vrijwilligers. Dan gaat er wel eens iets mis. Door wederzijds begrip voor de beperkingen die er zijn blijft hun gemeenschappelijke ideaal levend: motorsport moet mogelijk blijven in Nederland.

Tekst: Gijs van Hesteren

3 uren Oss 1087ua-1024t

 

2 Comments
  • Frank Schouren 23/09/2015

    Goed bezig mannen, top!!

    Reply Replies
  • Sven Stoovelaar 04/08/2015

    Goed te horen dat iedereen weer met goede moed vooruit kijkt !!

    Reply Replies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>