Samenvatting seizoen 2021 vooruit blik op 2022

Het jaar waar we allemaal vol goede hoop waren, meer mogelijkheden zagen en meer verwachtingen hadden. Echter bleek 2021 een herhaling van 2020, met slechts één circuitdag op het Midlandcircuit. De demo-evenementen vielen ondanks de vele inspanningen van ook de locale organisaties, één voor één weg. De oorzaken hiervan zijn divers, maar leiden vooral terug naar Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen. Zeer wisseld en ook zeer verschillend per gemeente en/of Veiligheidsregio.

Ondanks de recent aangescherpte maatregelen, hebben we dit jaar vooral gezien dat regels meer en meer losgelaten werden. Wij geloven dat het seizoen 2022 dan ook veel minder last zal ondervinden van de Covid-maatregelen zoals in 2020 & 2021. 

Inschrijfgeld

Zoals afgesproken aan het begin van het jaar, zullen we voor de jaarinschrijvers het inschrijfgeld wat ongebruikt is doorschuiven naar 2022. Dit betekent dat er na aftrek van de dag op Midland een budget van €100,- (solo klasse) overblijft voor 2022. (voor 2 klasse en zijspan inschrijvingen geldt hetzelfde principe)

De inschrijfgelden voor 2022 worden in februari bekend gemaakt, wanneer we meer zekerheid hebben over de kalender en het aantal evenementen voor volgend jaar. 

Verzekering – (Licentie)

De MON heeft na aanleiding van ons beperkte seizoen een ruime tegemoetkoming gedaan aan onze Licentiehouders. Deze is inmiddels teruggestort (eind september). Ook wil de MON ons steunen voor het seizoen 2022 en een eenmalige korting van €10,- geven op een jaarlicentie voor komend jaar.

2022 & eindjaars bijeenkomst

Voor komend jaar hopen we twee extra evenementen toe te kunnen voegen aan onze kalender. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor een circuitdag naast onze testdag op het midlandcircuit. Hiervoor zullen we spoedig een interresse peiling plaatsen en zo kijken naar de mogelijkheden die we kunnen bieden.   

Voor dit jaar proberen we in december nog een bijeenkomst te organiseren voor onze donateurs en geinterreseerde. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur. 

Stichting aanvullende motorsport

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>