Toelatingsprocedure nieuwe motor

Ben je aspirantrijder, of heb je een motor die nog niet eerder bij de SAM heeft gereden, dan moet je je motor eerst bij de toelatingscommissie aanbieden. Dit geldt voor deelname aan zowel de reguliere dagdemo’s (de klassen 50 tot en met 750cc, EVO, zijspannen) als aan de endurancedemo’s (3 Uren van Oss, Elst, Etten-Leur).

Noot: het heeft geen nut om betalingen te doen voorafgaande aan de goedkeuring.

Procedure

De SAM toelatingscommissie beoordeelt, waar nodig in overleg met een deskundige, of de aangemelde motorfiets aan de SAM toelatingseisen voldoet. Zie voor meer informatie het SAM toelatingsreglement.
De commissie kan alleen volledige aanmeldingen, aangevuld met 2 foto’s in behandeling nemen!

De motorfoto

Voor een goede beoordeling is het noodzakelijk dat u voldoende gegevens verstrekt. Daartoe dient het formulier onderaan deze pagina. Ook dient u foto’s van de linker- en rechterzijde van de motor aan te leveren. Dit kan rechtstreeks naar het e-mailadres van de voorzitter van de Toelatingscommissie, sam.toelating@gmail.com.

– Duidelijke beeldvullende kleurenfoto’s van goede kwaliteit.
– Digitaal.
– Eén foto van de linkerzijde en 1 foto van de rechterzijde.

Overige voorwaarden

U kunt meerdere motoren aanmelden, wel graag per motor een formulier indienen. Een rijder kan alleen aan SAM-racedemo’s deelnemen met motoren die door de SAM toelatingscommissie zijn toegelaten. Zij dienen te zijn voorzien van een SAM toelatingssticker en een door SAM verstrekt startnummer voor de desbetreffende klasse. Dit startnummer wordt u na toelating toegewezen. Met andermans startnummer deelnemen is niet toegestaan.

Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en/of informatie, of als u later veranderingen aanbrengt zonder schriftelijke toestemming van de toelatingscommissie vervalt de toelating. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave.

Al uw gegevens worden bewaard door SAM en worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.

Verkoop van de motor

In geval van verkoop of op een andere wijze afstanddoen van de motorfiets, of bij beëindiging van uw deelname bij SAM, kunt u uw gegevens uit het archief laten verwijderen.

Na aankoop van een eerder bij SAM toegelaten motor, dient de nieuwe eigenaar deze opnieuw voor toelating aan te melden, indien deze met de motor bij SAM wil gaan rijden.

Bezwaarprocedure

Bij niet-toelating van een motor kunt u schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur van SAM.

Door het onlineformulier met akkoord te ondertekenen verklaart u zich te houden aan de geldende SAM-reglementen. U verklaart deze te kennen en u bevestigt dat de motor voor 31 – 12 – 1987 is gebouwd. Deelname endurance bouwjaar 31-12-1989. Deelname EVO-klasse zie reglement op de SAM site.

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave en technische staat van de machine. U kunt noch de SAM, noch de toelatings commissie verantwoordelijk stellen voor enige geleden schade.

Aanmelden bij Toelatingscommissie

Via Aanmeldformulier-motor-2023  (PDF, uitprinten, invullen en indienen per post of mail), of via het

  Aanhef:

  Voornaam:*

  Achternaam:*

  Email:*

  Telefoonnummer:*

  Adres:*

  Postcode:*

  Woonplaats:*

  Aanmelding als donateur:* Ik ben al donateurIk word donateur voor á €35,00 per jaar
  Ik rijd bij SAM vanaf seizoen:*

  Ik meld de motor aan voor klasse:*

  Merk motor:*

  Motortype:*

  Merk rijwielgedeelte, indien afwijkend:

  Bouwjaar rijwielgedeelte:*

  Framenummer:*

  Merk motorblok, indien afwijkend:

  Motornummer:*

  Bouwjaar motorblok:*

  Cilinderinhoud:*

  Tweetakt of viertakt:*

  Aantal cilinders:*

  Boring x slag:*

  Vermogen in PK' s:*

  Bij toerental:*

  Lucht- of vloeistofgekoeld:*

  Aantal versnellingen:*

  Merk en aantal carburateur(s):*

  Doorlaat carburateur(s):*

  Wielmaat voor:*

  Wielmaat achter:*

  Ja, ik heb bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld*