Toelichting bestuur SAM op seizoen 2016

Geachte Leden en organisatoren,

Zoals jullie weten en gemerkt hebben is er onvrede binnen de SAM, er is een aantal bestuurswisselingen geweest en er is door diverse oorzaken een aantal demo´s uitgevallen, wat ook het bestuur bijzonder jammer vindt.

Voor 2017 is het bestuur in gesprek met een aantal bestaande organisatoren en een aantal nieuwe organisatoren, zodat wij in 2017 weer een leuke kalender kunnen aanbieden.Naar aanleiding van de door de donateurs ingevulde enquête is al besloten tot een aantal veranderingen, zoals terug naar de oude klassen indeling, mogelijkheid voor een bijzondere klasse, minder lange wachtrijen door een scansysteem en 1 keer per jaar een ledenvergadering, waar een ieder het woord kan voeren en zodoende samen een beleid te vormen, waarin iedere rijder zich thuisvoelt.

Ook is er inmiddels samenwerking met de CRT, op gebied van vergunningen, reglementen, gezamenlijke afspraken en medische faciliteiten.

Vanwege de bestuurswisselingen is er een situatie ontstaan waarin rijders en organisatoren minder vertrouwen hebben in het bestuur. Door de huidige situatie zijn er vier bestuursleden actief, Gert heeft aan het begin van het jaar aangekondigd om eind 2016 te stoppen. Door deze situatie worden voor de overige bestuursleden de taken te zwaar, om een goed beleid te kunnen vormen. De sterk wisselende reacties op Facebook maakt dat er niet makkelijker op.
De vertrokken bestuursleden zijn op eigen initiatief vertrokken.

Het bestuur heeft de voorkeur uitgesproken om naar een zevenmans bestuur uit te breiden, zodat het bestuur een goede taakverdeling kan maken en ieder bestuurslid een eigen takenpakket krijgt, zodat we gezamenlijk als bestuur een goed lopende organisatie kunnen presenteren, die door een ieder gedragen wordt.

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om uw vertrouwen en zien u graag op de rijders en organisatie bijeenkomst in midden oktober 2016 en wij willen dan ook onze zorg uitspreken dat er een andere bijeenkomst op 17 september 2016 in Ameide is, welke niet door de SAM georganiseerd is, dit soort acties komen niet ten goede voor de Classic motorsport in Nederland en brengt de samenwerking met andere classic race organisaties in gevaar, wij vragen binnen onze rijders en organisatoren een viertal bestuursleden te vinden is die de schouders eronder willen zetten om van 2017 een mooi demojaar te maken.

Medio oktober wordt er een bijenkomst georganiseerd waar alle rijders en organisatoren worden uitgenodigd, de locatie en tijd wordt z.s.m. bekendgemaakt.

U kunt uw reactie sturen naar:

Info@sammotorsport.nl
Onder vermelding van: bestuur

Met sportieve groet,

Ben Jeuring Voorzitter SAM
Carolien de Weerdt Penningmeester SAM
Gert Heideveld Bestuurslid SAM
Martin Snijder Secretaris SAM

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>