Twee beurzen kort na elkaar

Winternieuws SAM

HOUTEN/ROSMALEN – In december stond de SAM bij Central Classics te Houten, in januari bij de Oldtimerbeurs in het Autotron te Rosmalen. Zo hadden we rond de jaarwisseling een soort dubbele nieuwjaarsreceptie. Met name tijdens de laatste beurs ontvingen we een groot aantal mensen. ‘Netwerken’ en bijpraten, dat is waarom deze evenementen zo leuk en nuttig zijn.

Penningmeester Carolien de Weerdt: “Central Classic was een heel drukke beurs. Ons standje was aan de kleine kant en niet in de nabijheid van de andere motorclubs. Hierdoor hadden we niet heel veel aanloop en bezoekers konden door de drukte in het looppad ook moeilijk wat langer bij onze stand verblijven. Maar goed, het is op zich een leuke beurs, we waren er en het was gezellig. Volgend jaar regelen we een betere plek. De Maico van ons bestuurslid Harry Bouwman trok heel veel bekijks.”

Veel bezoekers bij de SAM in Rosmalen.

Op de beurs in Rosmalen had de organisatie zoals ieder jaar riant veel ruimte beschikbaar gesteld aan de verenigingen, en nog gratis ook. We stonden er met een uitgebreide stand, met drie motoren, een enorm fotospandoek en koffie natuurlijk. Het is tijdens deze beurs dat de democlubs hun eerste voorlopige evenementenkalender voor 2019 presenteren. Althans, voor zover ze aanwezig waren.

SAM en CRT stonden tegenover elkaar op de bovengalerij. De besturen van SAM en CRT spraken met elkaar onder andere over het uittreden van CRT uit motorbond de MON. De SAM betreurt het. Eendracht maakt macht, vinden wij. Het CRT stelde er goede redenen voor te hebben en dat respecteren we natuurlijk.
Jammer dat we CRT dit seizoen niet kunnen uitnodigen voor de Pinksterdemo’s te Oss. Op zich was hun deelname in 2018 leuk. Het probleem is vooral het kostenplaatje ervan. De SAM kreeg dat niet sluitend, ondanks ontegenzeggelijke inzet van CRT, ook financieel.

Voorjaarsvergadering in Het Klokhuis te Amersfoort

Op 23 februari belegt de SAM de voorjaarsvergadering. Deze is bedoeld voor alle rijders, organisatoren, vrijwilligers en sponsors. De bijeenkomst vindt plaats in Het Klokhuis, Weberstraat, Amersfoort. De zaal opent om 15.00 uur, de vergadering begint een half uur later.
Op de agenda onder andere het komende seizoen en de rapportage van de commissie die onderzoekt of de 500 cc en 750 cc anders ingedeeld kunnen worden. Het voorstel was deze op te delen in een klasse tot en met 1980 (500 + 750 cc) en een klasse 1981 tot en met 1987. Zie voor meer uitleg het verslag van de najaarsvergadering 2018 op deze site.
We maken de vergadering niet te lang, zodat we nog even kunnen napraten. Omstreeks 17.00 uur ronden we het af.
Daarna hebben we de zaal nodig voor een bespreking met de vrijwilligers en officials voor seizoen 2019. Wie weet wil jij ook helpen als vrijwilliger; in dat geval kan je nog even nablijven.

Kalender 2019

Jammer dat de stichting SCDMD besloot om de GP van Dodewaard niet meer met de SAM te organiseren. Men vond vooral dat er bij de SAM te snel gereden werd en verder voerde men enkele organisatorische strubbelingen aan. Er schijnt enig verschil van mening te hebben bestaan in het stichtingsbestuur. In elk geval zijn SAM en SCDMD als vrienden uiteen gegaan.
Achter de schermen werken we hard aan uitbreiding van de kalender. We kunnen daar in dit stadium nog geen duidelijkheid over geven, maar we hopen op minstens één en misschien twee nieuwe demolocaties.

Donatiebijdrage

Nu het nieuwe jaar is begonnen hopen we dat jullie je donatiebijdrage weer overmaken. Deze bedraagt net als in 2018 € 32,50 per jaar. Natuurlijk kan je dit ook betalen voorafgaand aan een demo. Of je kunt een gereduceerde donatie doen als je maar aan één demo meedoet.
Maak je donatie over naar bankrekening: NL49RABO0315918764 (BIC: RABONL2U TNV), ten name van Stichting Aanvullende Motorsport, met als omschrijving ‘Donatie 2019’.

Je kunt ook alvast je startbewijs 2019 aanvragen. Dat doe je via mijn.mon.nl
Uitgebreide uitleg hierover en over alle andere formaliteiten vind je op www.sammotorsport.nl/rijdersinformatie/

Er zijn al veel aanvragen binnengekomen bij het bondsbureau van de MON. Ze zijn allemaal in behandeling en men verstuurt ze zoveel mogelijk in één keer naar ons wedstrijdsecretariaat. Dat stuurt de startbewijzen vervolgens door aan de aanvrager.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>