Uitbreiding bestuur SAM

Zoals eerder bekendgemaakt trokken penningmeester Carolien de Weerdt en secretaris Martin Snijder de kar met hun tweeën, nadat de interimvoorzitter Wim Hendriks wegens persoonlijke omstandigheden eerder had moeten afhaken dan voorzien. Eigenlijk teveel voor twee personen, zo aan het begin van het seizoen. Gelukkig hebben zij hulpkrachten achter zich, die een handje toesteken – praktisch, organisatorisch of door mee te denken over toekomstig beleid. En aan het eind van de testdag in Lelystad was er goed nieuws van het bestuursfront. Gijs van Hesteren had gesolliciteerd naar de functie van algemeen bestuurslid en Carolien en Martin namen hem met graagte op in hun midden.

Gijs is overigens de schrijver van dit artikel en tussen 2008 en 2014 was hij al eerder bestuurslid van de SAM. Gijs: “De jaren bij de SAM hebben Inge en mij ongelooflijk plezier, vriendschap  en mooie motorsport opgeleverd. Dat de club de laatste tijd een paar tegenslagen te verwerken heeft gekregen weegt daar niet tegenop. Ik zal me, zoals ik dat tóch al deed, bezig blijven houden met public relations en communicatie. Ik hoop dat ik werk uit handen kan nemen van het duo Carolien en Martin. En ik ga me inzetten voor het op meerdere terreinen versterken of verbeteren van de onderlinge betrekkingen. Bijvoorbeeld tussen rijders en officials, tussen bestuur en lokale demo-organisaties, tussen stichtingen en verenigingen.”

In drie jaar tijd zijn er nu vier voorzitters voorbijgekomen. Je zou gaan denken dat er een noodlot op rust. Een nieuwe voorzitter kiest het nu uit drie mensen bestaande bestuur daarom nog even niet. Op basis van gelijkwaardigheid en consensus neemt het bestuur besluiten en ieder lid is aanspreekbaar voor de buitenwacht.

Gijs met zijn Yamaha XS650, tijdens de sponsorrit Distinguished Gentleman’s Ride Leeuwarden 2016. (Foto: Inge van Hesteren)

M.O.N.

Het is misschien niet bij iedereen bekend: Gijs is al een paar jaar hoofdbestuurslid bij de motorbond M.O.N., de koepel voor betaalbare amateurmotorsport. Hij neemt daar de belangen waar van de baansport in bredere zin – wegrace, racedemo, grasbaan. Gijs: “De belangen van de racedemo’s in het bijzonder zal ik binnen die bond zeker niet over het hoofd zien. De samenwerking met collega-organisatie CRT hopen we verder uit te bouwen.”

Meer mensen gaven aan dat zij bereid waren zich actief in te zetten voor de SAM. Daaronder twee andere oud-bestuursleden: John Beumer en Willem van IJzendoorn. John zat in het bestuur tot begin jaren 2000 en organiseert al een kwarteeuw circuitdagen. Willem was ergens tussen 2004 en 2008 secretaris. Beiden zagen dat er werk aan de winkel was en willen een rol spelen als medewerker of official, of in het onderhouden van contacten met lokale demo-organisaties. De SAM gaat graag gebruik maken van hun kennis en ervaring.

Bij deze tevens een oproep aan iedereen die een handje wil toesteken, hoe groot of hoe klein ook.

 

Gijs van Hesteren

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>