Update vanuit het SAM bestuur

Door de welbekende reden hebben we vandaag helaas geen najaarsvergadering bij de SAM zoals we die gepland hadden. Toch willen we jullie niet onthouden van de belangrijkste wijzigingen voor 2022.

We zullen deze dan hierbij ook kort toelichten. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn en deze willen we zo goed mogelijk beantwoorden. Hiervoor verwijzen we graag naar het mailadres van sam.wedstrijdsecretariaat@gmail.com. Mocht je hier overhoopt niet tevreden over zijn, dan kan er gebeld worden met het telefoonnummer vermeld op onze website. Wij gaan niet in discussie op facebook om escalaties te voorkomen.

Nieuw reglement 2022

Voor 2022 is er een nieuw demoreglement ligt nog bij onze bond, verwachten komende dagen overeenstemming, dan kunnen we het ook publiceren

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Olie lekbak:

Een zogenaamde vloeistof lekbak onder de motor wordt verplicht wanneer mogelijk, ook om stillegging vanevenementen door lekkage op de baan te voorkomen!

Een lekbak heeft bij voorkeur een overcapaciteit tov de inhoud van het carter. De lekbak heeft ook een rond gat wat afgedicht wordt met een rubber stop, als nodig kan deze geopend worden als het regent om water af te voeren.  Het schoonmaken van een oliespoor kan lang duren, wat uiteindelijk rijtijd kost. Bovendien voorkomt dit schade aan de omgeving.

Leeftijdsgrens 50-125cc:

De bouwjaargrens van de 50-125cc klasse is verlegd naar t/m 1992. (voor de overige klasse blijft dit ongewijzigd). Ook zijn in de klasse 50-125cc upsd voorvorken en schijfremmen toegelaten.

Toelating endurance:

Nieuwe motoren voor de endurance klassen moeten ook voldoen aan de volgende eis:

Maximale Cilinderinhoud 4 cyl 750cc, 3 cyl 900cc, 2 cyl 1000cc. Uitzondering op aanvraag.

Reeds toegelaten endurance motoren en/of aangemelde projecten vallen buiten deze regel.

Oftewel mensen die nu aan het bouwen zijn op basis van het oude reglement kunnen tot 31-12-2021 op basis van het oude reglement aanmelden met foto’s om aan te tonen dat men daadwerkelijk bezig is.

Verder zijn er nog de volgende punten:

Rugbeschermers zijn al een tijdje verplicht maar hier gaat strenger op gecontroleerd worden

Startnummer gaan weer uit 3 cijfers bestaan, waar het 1e cijfer de klasse aanduid. (met uitzondering
van de evo-klasse, endurance en 50cc) 1=125cc, 2=250cc, 3=350cc, 5=500cc, 7=750cc.
Dit geeft een beter overzicht wanneer klassen gecombineerd worden en voorkomt dubbele startnummers.
Bovendien verlicht het de administratie.

De deelnemersleeftijd is vanaf 14 jaar, deelname op aanvraag bij bestuur. 

Het resultaat van de “peiling circuitdagen” :

We hebben op onze peiling veel reacties mogen ontvangen. Met name Assen is erg in trek en er wordt veel waarde gehecht aan rijtijd. Daarnaast worden de overige circuits ook veelvuldig genoemd. Verder zijn er zorgen over het onnodig duur worden van onze sport en snelheidsverschillen op circuitdagen. Wij proberen met deze informatie naar mogelijkheden te zoeken die passen bij de wensen en de SAM. Onze kern zal blijven bestaan uit de racedemo’s en we zien circuitdagen dan ook als een aanvulling voor de komende jaren. Deze zullen wanneer er zich een mogelijkheid voordoet dan ook niet standaard in de jaarinschrijvingen worden opgenomen.

Er worden gesprekken gevoerd, maar we kunnen uiteraard niets beloven.

Inschrijvingen 2022

Aangezien we in onzekere tijden verkeren en daarnaast ook proberen onze kalender uit te breiden, zullen we de jaarinschrijvingen pas later dan gebruikelijk bekend maken. Degene die een jaarinschrijving hadden voor 2021 hebben bij ons nog een tegoed uitstaan voor 2022. (deze is € 100,- voor de rijders die een enkele klasse rijden). 

Vanuit de MON krijgen we eenmalig €10,- korting op een jaarverzekering per rijder tov van het normale tarief. De MON heeft de degene met een jaarverzekering voor 2021 ook een geruime terugstorting gedaan afgelopen october ter compensatie.

We herhalen nogmaals dat we een stichting zijn, waarbij we geen winst oogmerk hebben (of mogen hebben). Opbrengsten moeten en zullen in dienst staan voor de sport en de rijders.

Een investering die de SAM in 2021 wel heeft gemaakt is vernieuwing van het tijdwaarnemingssysteem, waar de oude echt aan zijn maximale levensduur zat en ook op was. Een kostbare investering, maar wel nodig om onze sport op een veilige manier te bedrijven. (de tranponders blijven overigens gewoon bruikbaar).   

Kalender 2022

We gaan ervan uit dat 2022 een mooi Demo jaar gaat worden en dat de Donkere wolken zullen afdrijven. We hebben gezien dat er elk jaar weer een beetje meer kan en er ook demo’s gehouden zijn bij onze collega’s. Voor 2022 hebben we de volgende voorlopige kalender, zoals we die ook al eerder vermeld hebben.

23        april                Trainingsdag Midlandcircuit Lelystad

7          mei                 Hierden

21        mei                 Ermelo

5+6      juni                  Oss (pinksteren)

11        juni                  Brommersprint Genemuiden (aparte aanmelding)

2+3      juli                   TBC

27+28  augustus         Etten-Leur

17+18  september      TBC

8          oktober           Oosterwolde

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

No Comments