Verkiezing leden kascommissie

Geachte donateur van de SAM,

Na onze oproep van 6 februari jl. voor leden van de kascommissie hebben we vier aanmeldingen ontvangen.
Hierbij maken we de namen van de aanmeldingen bekend. We willen je vragen om je stem uit te brengen op minimaal twee van de vier aanmeldingen.
Een kascommissie behoort uit minstens twee donateurs te bestaan. Op verzoek van de kascommissie kan deze uitgebreid worden naar meer leden.

Je kunt je voorkeur voor een kandidaat verzenden naar het mailadres van het SAM wedstrijdsecretariaat (sam.wedstrijdsecretariaat@gmail.com).
Je hebt hier tot en met zondag 19 februari de tijd voor. Op maandag de 20e zullen we bekendmaken wie vóór en dóór de donateurs gekozen is om plaats te nemen in de kascommissie.
Daarna zal het bestuur, bij monde van de penningmeester, met de geïnstalleerde kascommissie overleggen over het overhandigen van de boekhouding.

De volgende personen hebben zich aangemeld:
1. Margriet de Weerd, donateur
2. Eric Neeskens, donateur
3. Cees Eijkelenboom, HIBRA Aalsmeer
4. Harry Althof stelt zijn boekhouder ter beschikking

We zien je stem graag tegemoet.

Wim Hendriks, voorzitter a.i.
Martin Snijder, algemeen secretaris
Carolien de Weerdt, penningmeester

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>