Vooruitblik bestuur op seizoen 2017

ZWOLLE – In hotel Van der Valk te Zwolle vergaderde het SAM-bestuur over een aantal belangrijke zaken, die alle deelnemers, organisatoren, donateurs en overige belangstellenden aangaan.

Enquête klassenindeling

3 Ren Oss I 183 a 1250Allereerst de enquête, die dit voorjaar is voorgelegd via het internet en intekenlijsten. Die ging over de wijziging in de klassenindeling, die door het toenmalige bestuur in november 2015 werd doorgevoerd.

Secretaris Martin Snijder: “In de praktijk is gebleken dat de klassenindeling in Sport, Supersport, Formula 1 en 2 enzovoort vooral heeft geleid tot onbegrip en onduidelijkheid. De resultaten van de enquête hebben aan duidelijkheid niets te wensen overgelaten. Een overgrote meerderheid koos voor herstel van de oude indeling. Daarom gaat de SAM vanaf januari 2017 terug naar de klassen 50-125, 250, 350, 500, 750 en zijspan.”

Voorzitter Ben Jeuring voegt eraan toe: “De Paradeklasse en de Classic Superbikeklasse laten we vervallen. In het seizoen 2016 is daar maar heel sporadisch op ingeschreven. Wel gaan we in goed overleg met de lokale organisatoren af en toe een specialklasse toelaten. We willen geen gevaarlijke toestanden met deelnemers die we niet kennen. Daarom gaan we streng toezien op verantwoord rijgedrag. We hebben dit al besproken met de organisatoren.”

“Coureurs die wilden overstappen naar een langzamere of snellere klasse konden dat vrij gemakkelijk doen dit jaar. We willen dit graag behouden, maar alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg kan het SAM-bestuur besluiten om een rijder in een andere klasse te plaatsen. In principe blijft men echter vanaf 2017 rijden in de klasse die overeenkomt met de cilinderinhoud van de motor, behoudens het bovenstaande.”

“Deze aanpassing en alle andere wijzigingen zullen we verwerken in het reglement voor 2017. Dit zal in de loop van september dit jaar worden vastgelegd.”

Evenementenkalender

Dit seizoen vervielen bij de SAM verscheidene ingeplande racedemo’s, ten gevolge van vergunningsperikelen, financiële kwesties en gebrek aan vrijwilligers. Alle demo-organisaties in Nederland hebben momenteel te maken met deze problematiek. Het bestuur is hard aan het werk voor 2017 en het ziet ernaar uit dat enkele bekende evenementen weer op de kalender terugkomen. Denk daarbij onder andere aan Aalsmeer, maar wel op een nieuw circuit. Bovendien is de kans groot dat de kalender wordt aangevuld met enkele nieuwe evenementen. Het is nu te vroeg om daar al bijzonderheden over te vermelden.

SAM-demo Aalsmeer II 859a-1024t

Komt er ooit weer een TT van Aalsmeer?

Overleg

In samenwerking met de motorsportbond M.O.N. is de SAM al geruime tijd in overleg met zusterorganisatie CRT. “De besprekingen vinden plaats in een bijzonder prettige sfeer. We komen binnenkort met een gemeenschappelijk medisch, veiligheids- en circuitreglement. Op termijn zullen we wellicht ook de respectievelijke sportreglementen en de technische reglementen in elkaar schuiven. Alleen wat betreft de toegelaten motoren zullen die nog van elkaar afwijken.”

Nico Troost, directeur van de M.O.N., is erg tevreden over deze ontwikkeling. “Een paar jaar geleden zou dit ondenkbaar zijn geweest”, zegt hij. “Gelukkig zien beide organisaties nu hun gemeenschappelijke belang.”

SAM Classic Racedemo Aalsmeer 2013Foto Festina Lente, Inge van Hesteren

Off-the-roader Nico Troost proeft in 2013 van het demorijden.

Samenstelling bestuur

Een en ander maakt het werk van het bestuur er niet lichter op, zeker nu bestuurslid Tonnie van de Bunte (evenementen en veiligheid) zich vanwege een veranderd takenpakket uitsluitend nog gaat bezighouden als adviseur veiligheid en als keurmeester. Vanwege dat veranderde takenpakket lopen de contacten met organisatoren, leveranciers en instanties voorlopig via de voorzitter of secretaris. We zien Tonnie nog wel op evenementen als voorrijder of als coureur.

SAM-voorzitter Ben Jeuring: “We danken Tonnie voor alles wat hij voor de SAM gedaan heeft en nog steeds doet. Op de achtergrond verzet hij enorme bergen werk.”

“Bovendien wil ons bestuurslid Gert Heideveld een stapje terugdoen. Hij stapt eind dit jaar uit het bestuur. Gert blijft wel voorzitter van de Toelatingscommissie en hij houdt zich gelukkig beschikbaar voor allerlei hand- en spandiensten. Hoog tijd voor nieuw bloed in het bestuur, dus wie iets wil terugdoen voor de sport mag zich melden.”

Kosten deelname

Tot slot vertelt Ben Jeuring wat het bestuur heeft besloten over de kosten voor deelname aan racedemo’s. “De jaarbijdrage moeten we in bescheiden mate verhogen. De kosten lopen ieder jaar verder op, dus we zijn blij dat we het beperkt kunnen houden. De kosten voor eenmalige deelname brengen we iets omlaag. Hiermee hopen we het aantrekkelijker te maken voor mensen die aan slechts enkele evenementen meedoen. Aan de kosten voor de dagverzekering kunnen we niets veranderen. Die worden bepaald door de M.O.N. De bond onderhandelt er ieder jaar hard over met de verzekeringsmaatschappijen. Al hebben wij er helemaal niets mee te maken, calamiteiten als die van de rally-auto in Amsterdam en de supertruck in Haaksbergen maken het er niet gemakkelijker op.”

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>