Zekerheid bestaat niet maar toch veelbelovend seizoen 2017

ASSEN – Zondag plaatste het bestuur van SAM een bericht op deze site: ‘Geruchten over niet doorgaan bepaalde evenementen onjuist’. Het gaf aanleiding tot gissen naar de bron van deze geruchten. Het desbetreffende bericht is intussen niet meer actueel, want er is nieuws.

Ben Jeuring, voorzitter SAM, laat weten: “Afgelopen maandag heb ik een gesprek gehad met Herbert Scholte, de organisator van de racedemo te Itterbeck. Dat gesprek is positief verlopen. Herbert en wij hebben alle zin om door te gaan met Itterbeck als locatie. Uiteraard onder voorbehoud van toestemming van grondeigenaar, Van der Most.

Zo’n voorbehoud is logisch, want bij stratencircuits ben je afhankelijk van de gemeente en (in Nederland althans) de regionale Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Zelfs één dag voor het evenement kunnen deze instanties de zaak nog afblazen.

Bij het opstellen van een kalender kun je daar slechts beperkt rekening mee houden. Anders zou je alle demo’s zo onderhand onder voorbehoud moeten plaatsen en dat is niet werkbaar.”

Alternatieven beschikbaar

De situatie is in andere jaren niet anders geweest. In het geval van Itterbeck krijgt de SAM pas meer zekerheid rond begin volgend jaar. Per 1 september 2017 gaat Van der Most aan de slag op het terrein. Maar deze onzekerheid geldt ook voor Aalsmeer bijvoorbeeld, waar men net zoveel zin heeft in een 2017-demo als in Itterbeck. Momenteel zijn de mensen van Aalsmeer nog intensief op zoek is naar een vervangend circuit. Zoals bekend voldoet bedrijventerrein Hornmeer niet meer aan de eisen. De kalender zoals die in het najaar wordt gepresenteerd is te allen tijde ‘onder voorbehoud’.

Ben Jeuring: “Onlangs hebben wij met alle organisatoren afspraken gemaakt over het seizoen 2017. De voorbereidingen voor de geplande demo’s zijn in volle gang. Wij als bestuur gaan er met volle inzet voor om van 2017 een mooi seizoen te maken. Als er een geplande demo onverhoopt niet doorgaat beschikken we in dit stadium nog over alternatieven.”

Krap aan

Dan nog dit. In het verslag van de SAM-jaarvergadering stond de volgende zin: ‘De stichting had een aantal bestuurswisselingen doorgemaakt en financieel was het krap aan geweest’. De penningmeester doelde op het huidige boekjaar 2016. De redactie vernam dat sommigen in het woordje ‘was’ een sneer zagen naar het vroegere bestuur, dat tot 2015 zitting had gehad. Zo moet je dat niet lezen (‘was’ is eerder taalkundig bedoeld, omdat ‘is’ niet goed strookt met het ‘had’ van de bestuurswisselingen). We willen niet aldoor terugkijken of met verwijten komen.

GvH

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>