Zomerenquête: SAM terug naar ‘oude’ klassenindeling

Uitgebreide uitkomsten enquête

Deze zomer legde het bestuur een enquête voor aan de demodeelnemers. Met name de nieuwe klassenindeling was op veel weerstand gestuit. Al in augustus heeft het bestuur aangegeven dat er in 2017 teruggekeerd zal worden naar de traditionele indeling, dus gebaseerd op de cilinderinhoud. Terug dus naar 50-125, 250, 350, 500 en 750cc. Hierbij de volledige resultaten van het onderzoek. Het bestuur is blij met alle suggesties en zal proberen die voor het volgende seizoen mee te nemen. Hieronder in het kort de resultaten.

Uitslag-sam-enquete-zomer-2016

vraag-1-klassenindeling

Vraag 1: Bent u tevreden met de huidige klassenindeling? Op basis van deze uitslag kunnen we de conclusie trekken dat een meerderheid (45,3%) niet tevreden is met de huidige klasse-indeling. 23,8 % is neutraal en 30,9% is tevreden. Met ingang van 2017 zal dan ook de oude klasse-indeling weer ingevoerd worden.

Vraag 2: Wilt u rijden met of zonder tijdwaarneming, uitslagen en prijsuitreiking? Op basis van deze uitslag kunnen we concluderen dat een grote meerderheid het leuk vind een tijdwaarneming, uitslag en prijsuitreiking te behouden. Dit zal dan ook voor 2017 gehandhaafd blijven.

Vraag 3: wat is uw ervaring met de wedstrijdleiding/BaCo’s? De meeste rijders zijn tevreden met de wedstrijdleiding/BaCo’s. De opmerkingen die verder in de toelichtingen gemaakt zijn, zullen we als bestuur ter harte nemen.

Vraag 4: is de communicatie op de SAM-site voldoende? Alhoewel een groot deel van de SAM-rijders tevreden is met de communicatie via de site, kan het altijd beter. Dat blijkt ook uit de antwoorden op deze vragen. De suggesties zullen wij meenemen ter verbetering van de communicatie.

Vraag 5: bent u bereid, gezien de steeds strengere eisen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, een hoger bedrag te betalen voor een jaardeelname? De vraag wordt uiteraard niet voor niets gesteld. De kosten lopen helaas op en we zien ons genoodzaakt andere prijzen te gaan hanteren waarin een kleine verhoging is meegenomen. Deze zullen elders op de site bekend gemaakt worden.

Op vraag 6: Heeft u nog tips voor het bestuur? zijn 58 reacties ontvangen. Lees die in het PDF-document Uitslag-sam-enquete-zomer-2016.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>